Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5W-4N

Hiển thị xung/tốc độ, chỉ hiển thị, 100-240VAC, 96x48,

Đơn giá: 1.812.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5W-4A

Hiển thị xung/tốc độ, out 5 relay, 100-240VAC, 96x48

Đơn giá: 3.166.000 VNĐ