Đồng hồ đo xung/tốc độ Autonics MP5Y

Có 16 loại chế độ hoạt động, 72x36

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-4N

Hiển thị xung/tốc độ, chỉ hiển thị, 100-240VAC, 72x36

Giá KM còn: 1.306.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.950.000 VNĐ

đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-41

Hiển thị tốc độ/xung, out: 5 NPN, 72x36, 240VAC/24-48VDC

Giá KM còn: 2.077.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.100.000 VNĐ

đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-42

Hiển thị tốc độ/xung, out: 5 PNP 72x36, 240VAC/24-48VDC

Giá KM còn: 2.077.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.100.000 VNĐ

đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-43

Hiển thị tốc độ/xung, Chỉ hiện thị +DCB động, 72x36, 240VAC/24-48VDC

Giá KM còn: 2.037.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.041.000 VNĐ

đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-44

Hiển thị tốc độ/xung, chỉ hiển thị + 4-20mA, 240VAC/24-48VDC

Giá KM còn: 2.077.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.100.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-45

Hiển thị tốc độ/xung,chỉ hiển thị + RS485, 72x36, 240VAC/24-48VDC

Giá KM còn: 2.037.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.041.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-46

Hiển thị tốc độ/xung, chỉ hiển thị + RS485, 240VAC/24-48VDC

Giá KM còn: 1.811.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.704.000 VNĐ