Đồng hồ đa năng Autonics MT4W

- Đo điện thế AC & một chiều DC

- Đo dòng điện AC & một chiều DC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng AC Autonics MT4W-AA

Ngõ vào tối đa: 5A, 96x48, 12-24VDC/100-240VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4W-DV-4N

Đo max 500VDC, Chỉ Hiển thị, 100-240V, 96x48

Giá KM còn: 858.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.282.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4W-DV-40

Đo max 500VDC,

out: 3 relay, 4-20mA,

100-240V, 96x48

Giá KM còn: 1.579.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.358.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4W-DV-41

Đo điện thế max 500VDC, out 3 relay, 100-240V, 96x48

Giá KM còn: 1.364.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.036.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4W-DV-42

Đo max 500VDC, out: NPN + BCD, 100-240V, 96x48

Giá KM còn: 1.534.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4W-DV-43

Đo max 500VDC, out: PNP + BCD, 100-240V, 96x48

Giá KM còn: 1.534.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4W-DV-44

Đo max 500VDC, out: NPN + 4-20mA, 100-240V, 96x48

Giá KM còn: 1.579.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.358.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4W-DV-45

Đo max 500VDC, out: PNP + 4-20mA, 100-240V, 96x48

Giá KM còn: 1.534.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4W-DV-46

Đo max 500VDC, out: NPN + cổng nối tiếp, 100-240V, 96x48

Giá KM còn: 1.534.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4W-DV-47

Đo max 500VDC, PNP/SERIAL-N, 100-240V, 96x48

Giá KM còn: 1.534.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4W-DV-48

Đo max 500VDC, out: NPN + RS485, 100-240V, 96x48

Giá KM còn: 1.579.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.358.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4W-DV-49

Đo max 500VDC, out: NPN + RS485, 100-240V, 96x48

Giá KM còn: 1.579.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.358.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Autonics MT4W-DA-4N

dòng DC, max 5A, 4-20mA, Chỉ Hiển thị, 96x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Autonics MT4W-DA-40

dòng DC max 5A, 4-20mA, 3 relay, 4-20mA, 96x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.579.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.358.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Autonics MT4W-DA-41

dòng DC max 5A, 4-20mA, 3 relay, 96x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.364.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.036.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Autonics MT4W-DA-42

dòng DC max 5A, 4-20mA, NPN + BCD động, 96x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.534.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Autonics MT4W-DA-43

dòng DC, max 5A, 4-20mA, PNP + BCD, 96x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.534.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Autonics MT4W-DA-44

dòng DC, max 5A, 4-20mA, NPN + PV 4-20mA, 96x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.579.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.358.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Autonics MT4W-DA-45

dòng DC max 5A, 4-20mA, PNP + PV 4-20mA, 96x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.534.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Autonics MT4W-DA-46

dòng DC max 5A, 4-20mA, NPN + cổng nối tiếp, 96x48

Giá KM còn: 1.534.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

đồng hồ đo xung Autonics MT4W-C

đồng hồ đo xung Autonics MT4W-C

Giá KM còn: 5.125.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.650.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Autonics MT4W-DA-47

dòng DC, max 5A, 4-20mA, PNP + cổng nối tiếp, 96x48

Giá KM còn: 1.534.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Autonics MT4W-DA-48

dòng DC max 5A, 4-20mA, NPN, RS485, 96x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.717.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.563.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Autonics MT4W-DA-49

dòng DC max 5A, 4-20mA, out: PNP, RS485, 96x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.717.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.563.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp AC Autonics MT4W-AV-4N

Vôn kế AC, 500V, Chỉ Hiển thị, 100-240VAC, 96x48

Giá KM còn: 895.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.337.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp AC Autonics MT4W-AV-40

Max 500VAC, relay + transmission 4-20mA, 100-240VAC, 96x48

Giá KM còn: 1.828.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.729.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp AC Autonics MT4W-AV-41

Vôn kế AC 500V, 3 relay, 100-240VAC, 96x48, Autonics Korea

Giá KM còn: 1.573.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.349.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp AC Autonics MT4W-AV-42

Vôn kế AC 500V, NPN/BCD-N, 100-240VAC, 96x48

Giá KM còn: 1.766.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.637.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp AC Autonics MT4W-AV-43

Vôn kế AC 500V, PNP/BCD-N, 100-240VAC, 96x48

Giá KM còn: 1.766.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.637.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp AC Autonics MT4W-AV-44

Vôn kế AC 500V, NPN+ PV 4-20mA, 100-240VAC, 96x48

Giá KM còn: 1.766.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.637.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp AC Autonics MT4W-AV-45

Vôn kế AC 500V, PNP+ PV 4-20mA, 100-240VAC, 96x48

Giá KM còn: 1.766.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.637.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp AC Autonics MT4W-AV-46

Vôn kế AC 500V, NPN/SERIAL-N, 100-240VAC, 96x48

Giá KM còn: 1.766.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.637.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp AC Autonics MT4W-AV-47

Vôn kế AC 500V , PNP/SERIAL-N, 100-240VAC, 96x48

Giá KM còn: 1.766.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.637.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp AC Autonics MT4W-AV-48

Vôn kế AC 500V, NPN + RS485, 100-240VAC, 96x48

Giá KM còn: 1.766.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.637.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp AC Autonics MT4W-AV-49

Vôn kế AC 500V, PNP + RS485, 100-240VAC, 96x48

Giá KM còn: 1.766.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.637.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng AC Autonics MT4W-AA-4N

dòng AC, max 5A, Chỉ Hiển thị, 96x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 895.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.337.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng AC Autonics MT4W-AA-40

dòng AC, max 5A, relay+PV 4-20mA, 96x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.828.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.729.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng AC Autonics MT4W-AA-41

dòng AC, max 5A, 3 relay, 96x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.447.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.161.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng AC Autonics MT4W-AA-42

dòng AC, max 5A, NPN/BCD-N, 96x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.828.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.729.000 VNĐ