Đồng hồ đo dòng Autonics MX4W-A-FN

Đo: Dòng DC/AC/Tần số, LCD 4 số, max 5A, 24-240VAC

Giá KM còn: 850.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.270.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng Autonics MX4W-A-F1

Đo : Dòng DC/AC/Tần số, LCD 4 số, max 5A, out NPN, 24-240VAC

Giá KM còn: 1.085.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.620.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng Autonics MX4W-A-F2

đo dòng AC/DC/tần số, LCD, out: PNP, 24-240VAC/DC, 96x48

Giá KM còn: 1.085.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.620.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng Autonics MX4W-V-FN

Đo : Dòng DC/AC/Tần số, LCD 4 số, 96x48, 24-240VAC

Giá KM còn: 850.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.270.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế Autonics MX4W-V-F1

đo dòng AC/DC, LCD, out: NPN, NO, 24-240VAC/DC, 96x48

Giá KM còn: 1.085.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.620.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng Autonics MX4W-V-F2

đo dòng AC/DC, LCD, out: PNP, NO, 24-240VAC/DC, 96x48

Giá KM còn: 1.085.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.620.000 VNĐ