biến tần 1P 750w Hitachi NES1-007SB

Điện áp vào: 1P 220V

Điện áp ra: 3P 220V

Công suất: 750w

Đơn giá: 2.552.000 VNĐ

biến tần 1P Hitachi NES1-022SB

Điện áp vào: 1P 220V

Điện áp ra: 3P 220V

Công suất: 2.2kw

Đơn giá: 3.600.000 VNĐ

biến tần 1P 400w Hitachi NES1-004SB

Điện áp vào: 1P 220V

Điện áp ra: 3P 220V

Công suất: 400w

Đơn giá: 2.350.000 VNĐ

Biến tần 3 pha 400w Hitachi NES1-004HB

Điện áp vào: 3P 380V

Điện áp ra: 3P 380V

Công suất: 400w

Đơn giá: 3.355.000 VNĐ

Biến tần 3 pha 750w Hitachi NES1-007HB

Điện áp vào: 3P 380V

Điện áp ra: 3P 380V

Công suất: 0.75kw

Đơn giá: 3.586.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NES1-015HB

Biến tần Hitachi NES1-015HB

Đơn giá: 3.949.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NES1-022HB

Biến tần Hitachi NES1-022HB

Đơn giá: 4.455.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NES1-040HB

Biến tần Hitachi NES1-040HB

Đơn giá: 5.357.000 VNĐ