Contactor 38A Siemens 3TF45

- Cường độ: 3P 38A.
- Nguồn cấp: 220V.
- Công suất định mức: 18.5kW.

Đơn giá: Liên hệ

relay nhiệt 5A Siemens 3UA55

Phạm vi điều chỉnh: 5-8A.

Dùng cho contactor: Siemens 3TF45

Đơn giá: Liên hệ

Contactor 12A Siemens 3TF41

- Cường độ: 3P 12A.
- Nguồn cấp: 220V.
- Công suất định mức (AC3-380VAC): 5.5kW.

Đơn giá: Liên hệ

Relay nhiệt 8A Siemens 3UA50

Phạm vi điều chỉnh: 5-8A.
Dùng cho contactor 3P: Siemens 3TF41

Đơn giá: Liên hệ