Cầu đấu dây nhiều ngõ ra Upun UJFX1

15~300A, 2~ 12 cáp ra, tiết diện cáp 2-35mm2

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây nhiều ngõ ra Upun UJFX2

15~300A, 1 cáp vào, 1 cáp ra,

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây Upun UJFX1-63

2 tới 6 cáp ra có tiết diện 2.5-10mm2

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây nhiều ngõ ra Upun UJFX1-63/6x10

Cầu đấu dây nhiều ngõ ra Upun UJFX1-63/6x10

Đơn giá: 42.000 VNĐ

Cầu đấu dây nhiều cáp ra Upun UJFX1-100

2 tới 12 sợi cáp ra có tiết diện 2-25mm2

Đơn giá: Liên hệ

cầu đấu dây nhiều ngõ ra Upun UJFX1-100/8×10N

cầu đấu dây nhiều ngõ ra, in: 10-35mm2, out: 8x10mm2

Đơn giá: 74.000 VNĐ

Cầu đấu dây cho MCCB Upun UJFX1-100/6×16N

Cầu đấu dây nhiều ngõ ra, in: 10-35mm2, out: 6x16mm2

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấy dây nhiều đầu ra Upun UJFX1-100/12×10

Cầu đấy dây nhiều đầu ra, in: 10-35mm2, out: 12x10mm2

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây nhiều cáp ra UPUN UJFX1-250

Nhiều ngõ ra cáp, 2-12 cáp,

tiết diện cáp ra 6/10/16/25mm2

dùng cho MCCB 250A

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây UPUN UJFX1-250/9×16

Cầu đấu dây nhiều ngõ ra, in: 16-50mm2, D8, out: 9x16mm2

Đơn giá: 90.000 VNĐ

Cầu đấu dây UPUN UJFX1-250/6×16

Cầu đấu dây nhiều ngõ ra, in: 16-50mm2, D8, out: 6x16mm2

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây UPUN UJFX1-250/12×10

Cầu đấu dây nhiều ngõ ra, in: 16-50mm2, D8, out: 12x10mm2

Đơn giá: Liên hệ

Đầu chia cáp MCCB Upun UJFX1-400

Dùng cho MCCB 400A,

số cáp ra: 2~24

tiếp ra cáp out: (6~25mm2)

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây UPUN UJFX1-400/12×16

Dùng cho MCCB 400A, số cáp ra: 12 (4-16mm2)

Đơn giá: 136.000 VNĐ

Cầu đấu dây nhiều cáp ra Upun UJFX1-400/6×16

Cầu đấu dây nhiều ngõ ra, in: 25-70mm2, D10, out: 6x16mm2

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đầu dây nhiều cáp ra Upun UJFX1-600

Dùng cho MCCB 630A, số cáp ra: 2~24 (1.5~25mm2)

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây nhiều cáp ra Upun UJFX1-600/18x16

Dùng cho MCCB 630A, số cáp ra: 18 (4~16mm2)

Đơn giá: Liên hệ

Đầu chia cáp UPUN UJFX1-10

Đầu chia cáp UPUN UJFX1-10

Đơn giá: Liên hệ

cầu đấu dây điện UPUN UJFX1-35

đầu vào 35mm2, 4~12 cáp, dây tiết diện 4~10mm2, 78x52

Đơn giá: Liên hệ

UJFX1-35/6×6

UJFX1-35/6×6

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây điện Upun UJFX1-35+16/6×16

2 ngõ vào 35mm2, out: 6x 16mm2

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây UPUN UJFX1-50

Cầu đấu dây UPUN UJFX1-50

Đơn giá: 123.000 VNĐ

Cầu đấu dây nhiều ngõ ra UJFX1-70

cáp vào 70mm2, 2~12 ngõ, 6~50mm2, 78x38

Đơn giá: Liên hệ

Upun UJFX1-95

95mm2, M10, cáp ~ 95mm2, 78x36x60

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây UPUN UJFX1-95/4×25

Cầu đấu dây nhiều cáp ra, in: 95mm2, out : 4x25mm2

Đơn giá: 162.000 VNĐ

Cầu đấu dây nhiều ngõ ra UPUN UJFX1-95/4X25

Cầu đấu dây nhiều cáp ra, in: 95mm2, out : 4x25mm2

Đơn giá: 162.000 VNĐ

Cầu đấu dây UPUN UJFX1-95

95mm2, M10, cáp ~ 95mm2, 78x36x60

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây 4P 200A nhiều nhánh ra Upun UTD-200I 4/6

cầu đấu dây, 200A, cáp vào 60-100mm2, cáp ra 6-25mm2.

Đơn giá: 546.000 VNĐ

CẦU ĐẤU DÂY NHIỀU cáp ra Upun UTD-200I4/12

cầu đấu dây, 240A, 4P, cáp vào 60-100mm2, cáp ra 4-16mm2

Đơn giá: Liên hệ

Đầu chia cáp 3 ngõ ra 16mm2 UTD-100I/3x16

3 ngõ ra , 130A, Điện áp: 660V, Cỡ dây điện: 22 ~ 38mm2

Đơn giá: 81.000 VNĐ

Đầu chia cáp 4 ngõ ra 16mm2 UTD-100I/4X16

4 ngõ ra 16mm2, 130A, Điện áp: 660V, Cỡ dây điện: 22 ~ 38mm2

Đơn giá: 79.700 VNĐ

Cầu đấu dây nhiều ngõ ra Upun UTD-100I/6×16

Cầu đấu dây nhiều ngõ ra, 130A, in: M8, 38mm2, out: 6x16mm2

Đơn giá: 90.000 VNĐ

Cầu đấu dây nhiều ngõ ra Upun UTD-150I/2×25

Cầu đấu dây nhiều ngõ ra, 175A, in: M8, 22-60mm2, out: 2x25mm2

Đơn giá: 83.000 VNĐ

Đầu chia cáp 6 ngõ ra 16mm2 UPUN UTD-100I/6X16

6 ngõ ra 16mm2, 130A, Điện áp: 660V, Cỡ dây điện: 22 ~ 38mm2

Đơn giá: 90.000 VNĐ

Cầu đấu dây nhiều cáp ra UPUN UTD-150I/4x16

Cầu đấu dây nhiều ngõ ra, 175A, in: M8, 22-60mm2, out: 4x16mm2

Đơn giá: 368.000 VNĐ

Cầu đấu dây nhiều ngõ ra Upun UTD-150I/6×16

Cầu đấu dây nhiều ngõ ra, 175A, in: M8, 22-60mm2, out: 6x16mm2

Đơn giá: 103.000 VNĐ

Cầu đấu dây nhiều cáp ra Upun UTD-150I/3×16

Cầu đấu dây nhiều ngõ ra, 175A, in: M8, 22-60mm2, out: 3x16mm2

Đơn giá: Liên hệ

Đầu chia cáp Upun UTD-100I/2X25

2 ngõ ra 25mm2, 130A, Điện áp: 660V, Cỡ dây điện: 22 ~ 38mm2

Đơn giá: 70.000 VNĐ

Cầu đấy dây nhiều cáp ra Upun UTD-100I/2×25

M8, 130A, Điện áp: 660V, Cỡ dây điện: 22 ~ 38mm2

Đơn giá: 73.000 VNĐ

CẦU ĐẤU DÂY NHIỀU cáp ra Upun UTD-200I/9×16

cầu đấu dây, 240A, cáp vào 60-100mm2, cáp ra 9-16mm2

Đơn giá: Liên hệ