Tủ điện nhựa chống thấm Nice box Hi Box NE

Bề rộng từ 150 - 370mm

Bề cao: từ 150 đến 485mm

bế sâu: từ 90 và 200mm

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Nice box Hi Box NE-AG-2919

W290xH190xD140, Bản lề và khóa nhựa, IP67.

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Nice box Hi Box NE-AG-3030

W300xH300xD180, Bản lề và khóa nhựa, IP67.

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Nice box Hi Box NE-AG-2939-M

W290xH390xD140, Bản lề và khóa nhựa, IP67.

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Nice box Hi Box NE-AG-3546

W350xH465xD200, Bản lề và khóa nhựa, IP67.

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Nice box Hi Box NE-AG-3546-S

W350xH465xD160, Bản lề và khóa nhựa, IP67.

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Nice box Hi Box NE-AG-2939

W290xH390xD160, Bản lề và khóa nhựa, IP67.

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Nice box Hi Box NE-AG-2939-MS

W290xH390xD125, Bản lề và khóa nhựa, IP67.

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Nice box Hi Box NE-AG-2939-S

W290xH390xD100, Bản lề và khóa nhựa, IP67.

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Nice box Hi Box NE-AG-3030-S

W300xH300xD130, Bản lề và khóa nhựa, IP67.

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Nice box Hi Box NE-AG-2535

W250xH350xD150, Bản lề và khóa nhựa, IP67.

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Nice box Hi Box NE-AG-2530

W250xH300xD180, Bản lề và khóa nhựa, IP67.

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Nice box Hi Box NE-AG-2530-S

W250xH300xD125, Bản lề và khóa nhựa, IP67.

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Nice box Hi Box NE-AG-1929

W190xH290xD140, Bản lề và khóa nhựa, IP67.

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Nice box Hi Box NE-AG-2919-S

W290xH190xD100, Bản lề và khóa nhựa, IP67.

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Nice box Hi Box NE-AG-1727

W170xH270xD110, Bản lề và khóa nhựa, IP67.

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Nice box Hi Box NE-AG-1722

W170xH200xD110, Bản lề và khóa nhựa, IP67.

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Nice box Hi Box NE-AG-1515

W150xH150xD90, Bản lề và khóa nhựa, IP67.

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Nice box Hi Box NE-AG-1929-M

W190xH290xD125, Bản lề và khóa nhựa, IP67.

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Nice box Hi Box NE-AG-1929-S

W190xH290xD100, Bản lề và khóa nhựa, IP67.

Đơn giá: Liên hệ