Biến tần Hitachi NJ600B-185HFF

- Công suất: 18.5kW (22Hp).

Đơn giá: 20.602.000 VNĐ

Biến tần 22kw Hitachi NJ600B-220HFF

- Công suất: 22kW.

- Tần số ngõ ra: 0.1~400Hz.

- Truyền thông: tích hợp RS-485.

Đơn giá: 23.676.000 VNĐ

Biến tần 30kw Hitachi NJ600B-300HFF

Biến tần 30kw Hitachi NJ600B-300HFF

Đơn giá: 28.274.000 VNĐ

Biến tần 37kw Hitachi NJ600B-370HFF

Biến tần 37kw Hitachi NJ600B-370HFF

Đơn giá: 33.419.000 VNĐ

Biến tần 45kw Hitachi NJ600B-450HFF

Biến tần 45kw Hitachi NJ600B-450HFF

Đơn giá: 38.814.000 VNĐ

Biến tần 55kw Hitachi NJ600B-550HFF

Biến tần 55kw Hitachi NJ600B-550HFF

Đơn giá: 44.323.000 VNĐ

Biến tần 75kw Hitachi NJ600B-750HFF

Biến tần 75kw Hitachi NJ600B-750HFF

Đơn giá: 62.740.000 VNĐ

Biến tần 90kw Hitachi NJ600B-900HFF

Biến tần 90kw Hitachi NJ600B-900HFF

Đơn giá: 78.357.000 VNĐ

Biến tần 110kw Hitachi NJ600B-1100HFF

Biến tần 110kw Hitachi NJ600B-1100HFF

Đơn giá: 86.348.000 VNĐ

Biến tần 132 kw Hitachi NJ600B-1320HFF

Biến tần 132 kw Hitachi NJ600B-1320HFF

Đơn giá: 100.075.000 VNĐ

Biến tần 11kw hitachi NJ600B-110HFF

Biến tần hitachi NJ600B-110HFF

Đơn giá: 13.740.000 VNĐ