gateway Cổng chuyển đổi giao thức Novakon GW-01

SDRAM, eMMC,

2 Cổng Ethernet; RS-232; RS-422/485

24VDC

Đơn giá: Liên hệ