gateway Novakon GW-01

SDRAM, eMMC, 2 Cổng Ethernet; RS-232; RS-422/485, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ