Phần mềm Novakon iFace Designer

HMI program editor for hệ điều hành Win10/ Win 11 64bit

Đơn giá: Liên hệ

màn hình cảm ứng HMI 4,3" Novakon N04F-N

TFT 4,3", 64K Colors,

480 x 272,

2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

màn hình cảm ứng HMI 7" Novakon N07F-N

- 7” TFT, 800x480, 300cd/m²,

- RS232/422/485,

- Internet

Đơn giá: Liên hệ

màn hình cảm ứng HMI 7" NOVANKON P07

7” TFT,

800 x 480, 300 cd/m²,

RS232/422/485, internet

Đơn giá: Liên hệ

màn hình cảm ứng HMI 10" NOVAKON P10F-N

- 10” TFT, 800 x 480, 350 cd/m²,

- RS232/422/485,

- internet, USB

Đơn giá: Liên hệ

màn hình cảm ứng HMI 12" NOVAKON P12F-N

12” TFT,

1280 x 800, 450 cd/m²,

RS232/422/485, internet, usb

Đơn giá: Liên hệ

màn hình cảm ứng HMI 15" NOVAKON P15F-N

15” TFT,

1366 x 768, 500 cd/m²,

RS232/422/485, internet, USB

Đơn giá: Liên hệ

màn hình cảm ứng HMI NOVAKON S10

10.2” TFT, 800 x 480, 350 cd/m²,

RS232/422/485, internet,usb

ARM Cortex-A9 (1GHz Dual-Lite)

Đơn giá: Liên hệ

màn hình cảm ứng HMI NOVAKON S07

7” TFT, 800 x 480, 300 cd/m²,

RS232/422/485, internet,usb

Nguồn cấp: DC 24V

Đơn giá: Liên hệ

màn hình cảm ứng HMI NOVAKON S12

12” TFT, 1280 x 800, 450 cd/m²,

RS232/422/485, internet, usb, SD

Nguồn cấp: DC 24V

Đơn giá: Liên hệ

màn hình cảm ứng HMI NOVAKON S15

15” TFT, 1366 x 768, 500 cd/m²,

RS232/422/485, internet, usb, SD

Nguồn cấp: 24VDC

Đơn giá: Liên hệ