Nút nhấn có đèn Autonics S2PR-P3BAD

Nhấn nhả, có đèn, xanh, đỏ, vàng, đen, trắng, D22/25,

Đơn giá: 102.000 VNĐ

Nút nhấn có đèn Autonics S2PR-E3

Nhấn nhả, có đèn, xanh, đỏ, vàng, đen, trắng, D22/25,

Đơn giá: 107.000 VNĐ

Nút nhấn đôi Autonics S2TR-P3WABD

xanh, đỏ, đèn trắng, D22/25, 1NO, 1NC, 12-30VDC

Đơn giá: 173.000 VNĐ

Nút nhấn đôi Autonics S2TR-P3WABDM

xanh, đỏ, đèn trắng, D22/25, 1NO, 1NC, LED 12-30VDC

Đơn giá: 173.000 VNĐ