Bộ đếm Omron H7CX

hiển thị LED, 1 out relay, 5Khz, 48x48, 100 - 240 VAC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm 6 số Omron H7CC

hiển thị LED, 1 out relay, 5Khz, 48x48, 100 - 240 VAC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm 6 số Omron H7CZ

hiển thị LED, 1 out relay, 30hz, 48x48, 100 - 240 VAC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm 6 số Omron H7BX

Bộ đếm 6 số Omron H7BX

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm 6 số Omron H7AN

Bộ đếm 6 số Omron H7AN

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm 4 số Omron H7CN

hiển thị LED, 1 out relay, 30hz, 48x48, 100 - 240 VAC

Đơn giá: Liên hệ