Bộ đếm 6 số Omron H7CC

hiển thị LED, 1 out relay, 5Khz, 48x48, 100 - 240 VAC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm 6 số Omron H7CZ

hiển thị LED, 1 out relay, 30hz, 48x48, 100 - 240 VAC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm 6 số Omron H7BX

1 hoặc 2 ngõ ra, 72x72, out: 1 CO và NPN

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm 6 số Omron H7AN

72x72, 1 hoặc 2 ngõ ra

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm 4 số Omron H7CN

hiển thị LED, 1 out relay, 30hz, 48x48, 100 - 240 VAC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm Omron H7CX

hiển thị LED, 1 out relay, 5Khz, 48x48, 100 - 240 VAC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm counter Omron DH48J

phạm vi thời gian ~9999 (x1, x10ili x 100)

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm 6 số Omron H7GP

Bộ đếm 6 số, 48x24, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm 8 số Omron H7E H7EC H7ET

Bộ đếm 8 số Omron, 48x24

Đơn giá: Liên hệ