Cảm biến dịch chuyển Omron ZX-L-N

Khoảng cách phát hiện 40 - 500mm.

Độ phân giải 0.25 μm

Output: NPN / PNP

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dịch chuyển Omron ZX2

Khoảng cách phát hiện 40 - 135mm.

Độ phân giải 0,0015 mm

Output: NPN / PNP

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến laser Omron ZX1

Khoảng cách phát hiện 40 - 1.000mm.

Độ phân giải 0,002 mm

Output: NPN / PNP

Đơn giá: Liên hệ