Cảm biến điện dung Omron E2K-C

Khoảng cách 3-25mm , D34, NPN/PNP, Cáp dài 2m, IP 65

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến điện dung Omron E2K-C25MF1

Khoảng cách 3-25 mm, PNP, 70Hz, 12-24 VDC, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến điện dung Omron E2K-X

m12/m18/m30 ,Khoảng cách 4- 15mm, 12-24VDC, Cáp dài 2m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến điện dung Omron E2K-F

Khoảng cách 4 - 10 mm, NPN DC 3-wire, 12-24 VDC, IP64

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến điện dung Omron E2KQ-X

M18, DC 3 dây, NPN, khoảng cách phát hiện: 6-10mm

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến điện dung Omron E2J

Khoảng cách 4-10 mm, 8-20 mm, DC 3-wire, NPN, NO ,24 VDC

Đơn giá: Liên hệ