Cảm biến quang Omron E3JM

Khoảng cách MAX 10m,

Chế độ hoạt động: Light-ON, Dark-ON

OUT: relay, SSR

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3F3-D12

Cảm biến quang, 300mm, NPN-NO, 12~24VDC, Light-On, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3JK

cảm biến quang ,

Light-ON / Dark-ON,

NPN/PNP, 24-240VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron EE-SX47 / EE-SX67

- Out: NPN / PNP

Dark-ON/Light-ON 

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3Z

Khoảng cách phát hiện 2m - 15m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3T

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang phát hiện chai PET E3ZM-B

Phản xạ gương with MSR function

Khoảng cách phát hiện: 500mm

Hiệu chỉnh độ nhạy

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3RB

Khoảng cách phá hiện: max 15m

Vật liệu Kim loại

Cáp 2m / đầu nối M12

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3FB

Khoảng cách phá hiện: max 20m

Vật liệu Kim loại

Cáp 2m / đầu nối M12

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3FA

Khoảng cách phá hiện: max 20m

Vật liệu Nhựa

Cáp 2m / đầu nối M12

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3RA

Khoảng cách phá hiện: max 15m

Vật liệu kim loại

Cáp 2m / đầu nối M12

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3AS-HL

Khoảng cách phát hiện: 35 -500mm

Out: NPN / PNP

IO-Link baud rate: 230.4 kbps

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3ZR-C

Khoảng cách phát hiện: 30m max

Out: NPN / PNP

Chế độ: Light ON / Dark ON

Đơn giá: Liên hệ