Cảm biến quang Omron E3S-DCP21-IL2

Phản xạ khuếch tán,

Khoảng cách 10 ±3 mm,

24VDC, 40mA

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3S-DB

Phát hiện vật thể trong suốt

Khoảng cách phát hiện: 3.5m max

Out: NPN / PNP

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3JK

Khoảng cách max: 40m

Light-ON / Dark-ON,

NPN/PNP, 24-240VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron EE-SX67

Out: NPN / PNP

Dark-ON/Light-ON

rãnh 5mm

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3Z

Khoảng cách phát hiện: 0-30m max

Out: NPN / PNP

loại chịu dầu

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3T

Khoảng cách phát hiện: 0-2m max

Out: NPN / PNP

Chế độ: Light ON / Dark ON

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang phát hiện chai PET E3ZM-B

Phản xạ gương với chức năng MSR

Khoảng cách phát hiện: 500mm

Hiệu chỉnh độ nhạy

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Phát hiện vạch màu Omron E3ZM-V

Khoảng cách phát hiện: 12mm

Out: NPN / PNP

Phát hiện vạch màu

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3RB

Khoảng cách phá hiện: max 15m

Vật liệu Kim loại

Cáp 2m / đầu nối M12

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3FB

Khoảng cách phá hiện: max 20m

Vật liệu Kim loại

Cáp 2m / đầu nối M12

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3FA

Khoảng cách phá hiện: max 20m

Vật liệu Nhựa

Cáp 2m / đầu nối M12

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3RA

Khoảng cách phá hiện: max 15m

Vật liệu kim loại

Cáp 2m / đầu nối M12

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3AS-HL

Khoảng cách phát hiện: 35 -500mm

Out: NPN / PNP

IO-Link baud rate: 230.4 kbps

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3ZR-C

Khoảng cách phát hiện: 30m max

Out: NPN / PNP

Chế độ: Light ON / Dark ON

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3AS-F

Khoảng cách phát hiện: 50 -1500mm

Out: NPN / PNP

IO-Link baud rate: 230.4 kbps

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3AS-L

Khoảng cách phát hiện: 10 -200mm

Out: NPN / PNP

IO-Link baud rate: 230.4 kbps

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang chịu dầu Omron E3Z IO-LINK

Khoảng cách phát hiện: 0-15m max

Out: PNP

IO-Link

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang cho máy công cụ E3ZM-C

Khoảng cách phát hiện: 20m max

Out: NPN / PNP

Chống lại dầu và chất làm mát

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang vỏ inox Omron E3ZM

Khoảng cách phát hiện: 0-15m max

Out: NPN / PNP

dùng cho công nghiệp thực phẩm

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3Z-L

Khoảng cách phát hiện: 0-60m max

Out: NPN / PNP

Cảm biến quang điện laser

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3Z-LS

Khoảng cách phát hiện: 0-200m max

Out: NPN / PNP

Khoảng cách có thể chỉnh được

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3S-DC

Phản xạ khuếch tán,

Khoảng cách 7 đến 13 mm,

NPN, M12

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3JM

Khoảng cách MAX 10m,

Chế độ hoạt động: Light-ON, Dark-ON

OUT: relay, SSR

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3F3-D12

Cảm biến quang, 300mm, NPN-NO, 12~24VDC, Light-On, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3F3

Khoảng cách phá hiện: max 5m

Light ON / Dark On

Cáp 2m / đầu nối M12

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron EE-SX47

Out: NPN / PNP

Dark-ON/Light-ON

rãnh 5mm

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang chữ U Omron E3Z-G

chiều rộng rãnh 25 mm.

một hoặc hai trục ánh sáng.

đầu nối có dây trước M8.

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang chống dầu Omron E3S-C

output NPN/PNP

Light-ON/Dark-ON

Khoảng cách 30m,

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang phát hiện màu phôi Omron E3S-CL

output NPN/PNP

Light-ON/Dark-ON

Khoảng cách 5 - 200 mm

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3S-A

Khoảng cách phát hiện 7m

Out: NPN, PNP

Điện thế: 10 - 30VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3S-LS3

Khoảng cách phát hiện 10 to 60 mm

Out: NPN, PNP, định thời

Điện thế: 10 - 30VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang phát hiện vật trong suốt Omron E3S-R

Khoảng cách phát hiện 300mm

Out: NPN, PNP

Điện thế: 10 - 30VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron E3FC

Khoảng cách phát hiện 30m

Out: NPN, PNP

Điện thế: 10 - 30VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Omron ZX0

Khoảng cách phát hiện: 1000mm max

Out: NPN / PNP

Khoảng cách chỉnh được

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang điện laser Omron E3Z-LL

Khoảng cách phát hiện: 300Mm max

Out: NPN / PNP

Khoảng cách chỉnh được

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang điện laser Omron E3Z-LR

Khoảng cách phát hiện: 15m max

Out: NPN / PNP

Thời gian đáp ứng 1ms

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang điện laser Omron E3Z-LT

Khoảng cách phát hiện: 60m max

Out: NPN / PNP

Thời gian đáp ứng 1ms

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang chữ U Omron E3S-GS3E4

Khoảng cách phát hiện: 30mm max

chữ U, Light-ON/Dark-ON

Infrared light

 

Đơn giá: Liên hệ