Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Omron E3NX-MA

sợi quang, Light-ON, Dark-ON, 12-24VDC, cáp dài 2m,LED (700 nm)

Đơn giá: Liên hệ

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Omron E3NX-CA

cảm biến sợi quang, 24VDC, Dark-ON, Light-ON, 40mA, NPN

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến sợi quang Omron E32-CC200

Cảm biến sợi quang , thu phát chung , M6, cáp dài 2m.

Đơn giá: Liên hệ

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Omron E3X-HD

sợi quang , NPN, 12-24VDC,

Light-ON/Dark-ON,

cáp 2m.

Đơn giá: Liên hệ

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Omron E3X-ZV

sợi quang , 12-24VDC, Light-ON/Dark-ON, cáp 2m.

Đơn giá: Liên hệ

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Omron E3NX-CAD

sợi quang, Light-ON, Dark-ON, 12-24VDC, cáp dài 2m,LED đỏ (625 nm)

Đơn giá: Liên hệ

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Omron E3NX-FA

sợi quang, Light-ON, Dark-ON, 12-24VDC, cáp dài 2m,LED đỏ (624 nm)

Đơn giá: Liên hệ

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Omron E3X-NA

Response time: 20 μs, 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Omron E3X-SD

Red, 4-element LED (625 nm)

12 to 24 VDC

Operate or reset: 200 μs

Đơn giá: Liên hệ

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Omron E3X-MZV

2 kênh, Red, 4-element LED (625 nm), 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến sợi quang Omron E3NC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Omron E3NX-CA

Ngõ ra: NPN/PNP, truyền thông EtherCAT

Đơn giá: Liên hệ