Cảm biến từ Omron E2A

Khoảng cách 2~ 30mm, PNP/NPN, 12-24VDC, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Omron E2EC

Khoảng cách ~2.5mm, 1 kHz, 5 to 24 VDC, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Omron E2E-X10MF1

Cảm biến từ Omron E2E-X10MF1

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Omron E2C / E2C-H

Khoảng cách ~20mm, PNP/NPN, 12-24VDC, IP60

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Omron E2E-S

Loại DC 3 dây, NPN hoặc PNP, 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ 2 dây Omron E2E

Khoảng cách phát hiện: 2~20, DC 2 dây, NO/NC, M8~30

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ DC 3 dây Omron E2E

DC 3 dây, NPN, PNP, NO/NC, M8, M12, M18, M30

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Omron E2E-X5ME1

cảm biến Điện từ, Khoảng cách 5mm, M18, NO

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ AC 2 dây Omron E2E

AC 2 dây, NO/NC, M8, M12, M18, M30

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến tiệm cận Omron E2B-S08

Out: NPN & PNP

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến tiệm cận Omron E2B-M18

đường kính thân 18mm, khoảng cách phát hiện max 16mm

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến tiệm cận Omron E2B-M30

đường kính thân 30mm, khoảng cách phát hiện max 30mm

Đơn giá: Liên hệ