Cảm biến từ Omron E2A

Khoảng cách 2~ 30mm,

PNP/NPN,

12-24VDC, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Omron E2A-S08

Khoảng cách phát hiện: 2~ 4mm,

out: NPN / PNP, 12-24VDC, IP67

Nối dây M8/M12 hoặc cáp 2m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Omron E2EC

Khoảng cách ~2.5mm, 1 kHz, 5 to 24 VDC, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Omron E2A-M08

Khoảng cách phát hiện: 2~ 4mm,

out: NPN / PNP, Nối dây M12

12-24VDC, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Omron E2A-M12

Khoảng cách 4~ 8mm,

PNP/NPN, 12-24VDC, IP67

Nối dây 2m hoặc M12

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Omron E2E-X10MF1

Cảm biến từ Omron E2E-X10MF1

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Omron E2A-M18

Khoảng cách 8~16mm,

PNP/NPN, 12-24VDC, IP67

Nối dây 2m hoặc M12

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Omron E2C / E2C-H

Khoảng cách ~20mm, PNP/NPN, 12-24VDC, IP60

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Omron E2A-M30

Khoảng cách 15~30mm,

PNP/NPN, 12-24VDC, IP67

Nối dây 2m hoặc M12

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Omron E2E-S

Loại DC 3 dây, NPN hoặc PNP, 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ 2 dây Omron E2E-X

Khoảng cách phát hiện: 2~20,

DC 2 dây, NO/NC,

M8~30

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ DC 3 dây Omron E2E-X

DC 3 dây,

Out: NPN, PNP, NO/NC,

M8, M12, M18, M30

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Omron E2E-X5ME1

cảm biến Điện từ, Khoảng cách 5mm, M18, NO

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ AC 2 dây Omron E2E

AC 2 dây, NO/NC, M8, M12, M18, M30

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến tiệm cận Omron E2B-S08

Out: NPN & PNP

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến tiệm cận Omron E2B-M18

đường kính thân 18mm, khoảng cách phát hiện max 16mm

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến tiệm cận Omron E2B-M30

đường kính thân 30mm,

khoảng cách phát hiện max 30mm

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Omron E2EW

Khoảng cách phát hiện: 3-22mm

Đường kính: 12-30mm

2 - 3 dây, NPN, PNP, NO, NC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ chống tia lửa hàn Omron E2EW-Q

Khoảng cách phát hiện: 3-22mm

Đường kính: 12-30mm

2 - 3 dây, NPN, PNP, NO, NC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Từ omron E2A-M12LN08

cách phát 8 mm, 24VDC, PNP, NO, M12

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Omron E2Q6

Khoảng cách 20~ 30mm,

out: NO + NC / 10 - 30 VDC

12-24VDC, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Omron TL-W

Khoảng cách 1.5~5mm,

out: NPN/PNP

12-24VDC, IP67

Đơn giá: Liên hệ