Cảm biến vùng Omron F3W-D

Khoảng cách thu phát 5m, rộng 100mm

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến vùng Omron F3W-E

Chiều rộng phát hiện: 300mm. khoảng cách các tia: 25mm

Đơn giá: Liên hệ