Cam điện tử Omron H8PS-8B

Compact 8 output NPN, PNP

Kích thước: 96 x 96 mm.

Điện thế: 24VDC. 

Đơn giá: Liên hệ

Cam điện tử Omron H8PS-16B

Compact 16 output NPN, PNP

Kích thước: 96 x 96 mm.

Điện thế: 24VDC. 

Đơn giá: Liên hệ

Cam điện tử Omron H8PS-32B

32 output NPN, PNP

Kích thước: 96 x 96 mm.

Điện thế: 24VDC. 

Đơn giá: Liên hệ