Động cơ servo Omron R88M-K S2

50w đến 5kw, 3000 vòng / phút, trục có chốt then

Đơn giá: Liên hệ

2 Động cơ servo Omron R88M-K

50w đến 5kw, 3000 vòng / phút, không có chốt then

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ servo Omron R88M-K

50w đến 5kw, 3000 vòng / phút, trục có chốt then

Đơn giá: Liên hệ

AC Servo Drives Omron R88D-KT

Từ 50w đến 15kw

Đơn giá: Liên hệ

Driver servo Omron R88L-EC, R88D-KN

Từ 100w đến 3kw, 1 / 3 pha

Đơn giá: Liên hệ

R88D-KP04H Driver động cơ Servo Omron

0.9KVA, 400W, 2kHz, 1 pha, 220VAC,

Đơn giá: Liên hệ

R88M-KE40030H-S2 Động cơ Servo Omron

400w, 3000 vòng/phút, 2 kHz, 200VAC, IP65

Đơn giá: Liên hệ

88D-KP10H Driver động cơ Servo Omron R

1 pha , 1.5kw, 2 kHz, 220VAC

Đơn giá: Liên hệ

R88M-KE75030H-S2 Động cơ Servo Omron

400w, 3000 vòng/phút, 2 kHz, 200VAC, IP65

Đơn giá: Liên hệ

R88D-KP08H Driver động cơ Servo Omron

1.3KVA, 1 pha , 750Q, 2kHz, 220VAC

Đơn giá: Liên hệ

R88M-KE1K030H-S2 Động cơ Servo Omron

400w, 3000 vòng/phút, 2 kHz, 200VAC, IP65

Đơn giá: Liên hệ