R88D-KP04H Driver động cơ Servo Omron

0.9KVA, 400W, 2kHz, 1 pha, 220VAC,

Đơn giá: Liên hệ

R88M-KE40030H-S2 Động cơ Servo Omron

400w, 3000 vòng/phút, 2 kHz, 200VAC, IP65

Đơn giá: Liên hệ

88D-KP10H Driver động cơ Servo Omron R

1 pha , 1.5kw, 2 kHz, 220VAC

Đơn giá: Liên hệ

R88M-KE75030H-S2 Động cơ Servo Omron

400w, 3000 vòng/phút, 2 kHz, 200VAC, IP65

Đơn giá: Liên hệ

R88D-KP08H Driver động cơ Servo Omron

1.3KVA, 1 pha , 750Q, 2kHz, 220VAC

Đơn giá: Liên hệ

R88M-KE1K030H-S2 Động cơ Servo Omron

400w, 3000 vòng/phút, 2 kHz, 200VAC, IP65

Đơn giá: Liên hệ