Encoder Omron E6B2-C

trục D6, thân D40,

Out NPN, PNP, Voltage, Line-driver

~2000 phút/vòng

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6C2-C

trục D6, thân D40,

Out PNP/NPN/Voltage, Line-driver

10~2000 xung/vòng

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6C3-C

trục D6, thân D50,

out Totempole/Voltage/Line-drive,

Cấp bảo vệ IP65. 

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6D-C

Đường kính ngoài 55 mm.

Độ phân giải lên đến 6.000 ppr.

Đường kính trục: 6mm

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6F-CWZ5G

• Đường kính ngoài 60 mm.

• Độ phân giải lên đến 1000 ppr.

• Khả năng chống dầu IP65

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6H-C

Đường kính ngoài 40 mm.

Độ phân giải 300 - 3.600 ppr.

Trục lỗ: 8mm. 

Đơn giá: Liên hệ

encoder Omron E6A2-C

• Ou: Voltage, NPN 5/ 12 / 24 VDC

• Đường kính ngoài 25 / D3.6mm

• Độ phân giải lên đến 500 ppr.

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6B2-CWZ6C

đường kính ngoài: 40mm, trục 6mm,

Ngõ ra: NPN, 5-24VDC

Độ phân giải 10-2000 P/R

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6B2-CWZ5B

đường kính ngoài: 40mm, trục 6mm,

Ngõ ra: PNP, có dây sẵn (0,5 m)

Độ phân giải 10-2000 P/R

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6B2-CWZ3E

đường kính ngoài: 40mm, trục 6mm,

Ngõ ra: Voltage, có dây sẵn (0,5 m)

Độ phân giải 10-2000 P/R

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6B2-CWZ1X

đường kính ngoài: 40mm, trục 6mm,

Ngõ ra: Line-driver, có dây sẵn (0,5 m)

Độ phân giải 10-2000 P/R

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6C2-CWZ1X

trục D6, thân D50,

Out Line-driver 5VDC

10~2000 xung/vòng

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6C2-CWZ3E

trục D6, thân D50,

Out Voltage

10~2000 xung/vòng

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6C2-CWZ5B

trục D6, thân D50,

Out PNP, NO, 12+24VDC

10~2000 xung/vòng

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6C2-CWZ6C

trục D6, thân D50,

Out NPN (A, B & Z), 5-24VDC

10-2000 xung/vòng

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6C3-CWZ3EH

trục D6, thân D50,

Ngõ ra: Voltage , Cấp bảo vệ IP65.

100~3600 xung/vòng

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6C3-CWZ3XH

trục D6, thân D50,

Out Line-driver, Cấp bảo vệ IP65.

100~3600 xung/vòng

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6C3-CWZ5GH

trục D6, thân D50, 12-24VDC

Out: Totempole, Cấp bảo vệ IP65.

100~3600 xung/vòng

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6H-CWZ6C

Đường kính ngoài 40 mm.

Trục lỗ: 8mm. 

Độ phân giải 300-3.600 ppr.

 

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6H-CWZ3X

Đường kính ngoài 40 mm.

Độ phân giải 300 - 3.600 ppr.

Trục lỗ: 8mm. 

Đơn giá: Liên hệ

encoder Omron E6A2-CS3C

Đường kính 25mm. Trục: D3.6mm

Độ phân giải 10-500 ppr.

Ngõ ra: NPN, Phase A, 5 - 12 VDC

Đơn giá: Liên hệ

encoder Omron E6A2-CS3E

• Ngõ ra: Voltage,  5 - 12 VDC

• Đường kính ngoài 25 / D3.6mm

• Độ phân giải 10-500 ppr.

Đơn giá: Liên hệ

encoder Omron E6A2-CS5C

Ngõ ra: NPN, 12 - 24 VDC

Đường kính 25 mm. Trục: D3.6mm

Độ phân giải 10-500 ppr.

Đơn giá: Liên hệ

encoder Omron E6A2-CW3C

Đường kính 25 mm. Trục: D3.6mm

Độ phân giải 10-500 ppr.

Ngõ ra: NPN, Pha A, B, 5 - 12 VDC

Đơn giá: Liên hệ

encoder Omron E6A2-CW3E

Ngõ ra: Voltage, pha A, B, 5-12VDC

Đường kính 25 mm. Trục: D3.6mm

Độ phân giải 10-500 ppr.

 

Đơn giá: Liên hệ

encoder Omron E6A2-CW5C

Ngõ ra: NPN 2 pha A, B, 12 - 24 VDC

Đường kính 25 mm. Trục: D3.6mm

Độ phân giải 10-500 ppr.

 

Đơn giá: Liên hệ

encoder Omron E6A2-CWZ3C

Đường kính 25 mm. Trục: D3.6mm

Độ phân giải 10-500 ppr.

Ngõ ra: NPN, Pha A, B, Z, 5-12VDC

Đơn giá: Liên hệ

encoder Omron E6A2-CWZ3E

Đường kính 25 mm. Trục: D3.6mm

Độ phân giải 10-500 ppr.

Ngõ ra: Vôn, Pha A, B, Z, 5-12VDC

Đơn giá: Liên hệ

encoder Omron E6A2-CWZ5C

Đường kính 25 mm. Trục: D3.6mm

Độ phân giải 10-500 ppr.

Ngõ ra: NPN, Pha A, B, Z, 12 - 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Encoder tuyệt đối Omron E6CP-A

256 (8-bit)

Open-collector output

5 to 24 VDC

Đơn giá: Liên hệ

Encoder tuyệt đối Omron E6C3-A

Loại encoder tuyệt đối.

Đường kính ngoài 50 mm.

Độ phân giải lên đến 1.024 (10-bit).

Đơn giá: Liên hệ

Encoder tuyệt đối Omron E6F-A

Đường kính ngoài 60 mm.

Độ phân giải lên đến 1.024 (10-bit).

Bảo vệ chống dầu IP65.

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đọc encoder Omron E63-WF

12 - 24VDC

In: Pha A, B, and Z

Out: UP/DOWN, đếm, Z

Đơn giá: Liên hệ