Encoder Omron E6B2-C

trục D6, thân D40, Out PNP/NPN/V/L, ~2000 phút/vòng

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6C2-C

trục D6, thân D40, Out PNP/NPN/V/L, ~2000 phút/vòng

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6C3-C

trục D6, thân D50, out Totempole/Voltage/Line-drive,

Đơn giá: Liên hệ