Encoder Omron E6D-C

Đường kính ngoài 55 mm.

Độ phân giải lên đến 6.000 ppr.

Đường kính trục: 6mm

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6F-C

• Đường kính ngoài 60 mm.

• Độ phân giải lên đến 1000 ppr.

• Khả năng chống dầu IP65

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6H-C

Đường kính ngoài 40 mm.

Độ phân giải lên đến 3.600 ppr.

Trục lỗ: 8mm. 

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6B2-C

trục D6, thân D40, Out PNP/NPN/V/L, ~2000 phút/vòng

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6C2-C

trục D6, thân D40, Out PNP/NPN/V/L, ~2000 phút/vòng

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Omron E6C3-C

trục D6, thân D50, out Totempole/Voltage/Line-drive,

Đơn giá: Liên hệ