PLC Omron NX701-1620 / NX701-1720

Số trục chuyển động: 256

Chương trình: 80 MB 

Dữ liệu: 8 words

Đơn giá: Liên hệ

PLC Omron NX701-Z

Đơn giá: Liên hệ

CP1E-N20DR-A

out 8 relay, RS-232/485 422, 90x86x85, 100-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

CP1E-E40DR-A

out 16 relay, CP1E-E40DR-A, 100-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

CP1E-E30DR-A

out 12 relay, Bộ nhớ 2Kstep, 150 I/O, 100-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

CP1E-E20DR-A

out 8 relay, RS485, RS-232C, RS-422A, 100-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

PLC Omron CP1L-M60DR-A

Input: 36,

Output: 24- Relay,

Bộ nhớ 10K steps, 32K words

Đơn giá: Liên hệ

CP1L-M40DR-A

Input: 24,Output: 16- Relay, Bộ nhớ 10K steps, 32K words

Đơn giá: Liên hệ

CP1L-M30DR-A

Input: 18, Outout: 12 relay, bộ nhớ 10K steps, 32K words

Đơn giá: Liên hệ

CP1L-L20DR-A

Input: 12, Outout: 8 relay, bộ nhớ 5K steps, 10K words

Đơn giá: Liên hệ

CP1L-L14DR-A

Input: 8, Outout: 6 relay, bộ nhớ 5K steps, 10K words

Đơn giá: Liên hệ

PLC Omron CP1L-L10DR-A

Input: 6, Outout: 4 relay,

bộ nhớ 10K steps,

32K words

Đơn giá: Liên hệ

PLC OMRON CP1H

16 đầu ra PNP,

32 kWords,

RS232C, RS422/RS485

Đơn giá: Liên hệ

PLC Omrron CP1H-Y20DT-D

8 đầu ra NPN,

20K steps,

RS232C, RS422/RS485

Đơn giá: Liên hệ

PLC Omron CP1H-XA40DT-D

16 đầu ra,

20K steps,

RS232C, RS422/RS485, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

PLC Omron CP1H-XA40DR-A

16 ngõ ra ,

20K steps,

RS232C/RS422/RS485, 100-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

PLC Omrron CP1H-X40DR-A

16 ngõ ra, 4 trục

20K steps,

RS232C/RS422/RS485, 100-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

PLC Kết nối internet OMRON CP1L-EM

Memory capacity: 10K steps

High-speed counters: 100 kHz, 4 axes

40I/O

Đơn giá: Liên hệ

relay thông minh Omron ZEN

giao tiếp RS485, RS232C,

out relay / transistors

Tối đa: 44 điểm I/O

Đơn giá: Liên hệ

Master Unit Omron CJ1W-CRM21

1.024 đầu vào và 1.024 đầu ra 

Đơn giá: Liên hệ

Module ngõ vào Omron CJ1W-ID231

32 PNP/NPN 20.4-26.4 V

Đơn giá: Liên hệ

CJ1W-AD / CJ1W-DA / CJ1W-MAD

Đơn giá: Liên hệ

Omron CJ1W-SCU

Omron CJ1W-SCU

Đơn giá: Liên hệ

PLC Omron NJ101

Cổng EtherCAT, 90x90x90,

2560 points/40 Units,

5VDC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển Omron NX701

Số trục chuyển động 256

Chương trình: 80 MB

Đơn giá: Liên hệ

CPU Units Omron NX102

Số trục chuyển động: 8

Program: 5 MB

EtherNet / IP và EtherCAT

 

Đơn giá: Liên hệ

CPU Units Omron NX1P2

điều khiển Servo 8  Trục: 

input: 24

Out: 16 points, NPN transistor

Đơn giá: Liên hệ

PLC Omron NJ301

2,560 points/40 Units

Nội suy tuyến tính và tròn.

đồng bộ hóa tất cả các thiết bị EtherCAT

Đơn giá: Liên hệ

PLC OMRON NJ501-4

Cổng EtherCAT, 90x90x90,

2560 points/40 Units, 5VDC

Đơn giá: Liên hệ

PLC OMRON CP1E-E

out : Rơ le,

RS485/RS-232C/RS-422A,

100-240 VAC

Đơn giá: Liên hệ

PLC OMRON CP1E-N

CPU tích hợp: USB, RS-232C, RS-485.

đầu vào I / O, analog, nhiệt độ

bộ đếm tốc độ cao

Đơn giá: Liên hệ

PLC Omron CP2E-S

Số I/O: 60

Chương trình: 8K steps

Dữ liệu: 8 words

 

Đơn giá: Liên hệ

PLC Omron CP2E-E

Số I/O: 60

Chương trình: 4K steps

Dữ liệu: 4 words

Đơn giá: Liên hệ

PLC Omron CP2E

Số I/O: 60

Chương trình: 10K steps

Dữ liệu: 16 words

Đơn giá: Liên hệ

PLC Omron CP1L-L

12 DI, 8 DO

High-speed counters: 100 kHz, 4 axes

Pulse outputs: 100 kHz, 2 axes

Đơn giá: Liên hệ

PLC internet Omron CP1L

cổng Ethernet.

Đầu ra xung cho hai trục

giao tiếp RS-232C hoặc RS-485, USB

Đơn giá: Liên hệ

PLC Omron CP1L-M

Đơn giá: Liên hệ

PLC OMRON NJ501-1-20

Số trục chuyển động: 16, 32, 64

Program: 20 MB

Chức năng: Database Connection

Đơn giá: Liên hệ

PLC Omron NJ501-5300

Số trục chuyển động: 16

Program: 20 MB

SYSMAC-RTNC0001L

Đơn giá: Liên hệ

PLC OMRON NJ501-1340

Số trục chuyển động: 16

Program: 20 MB

truyền thông SECS / GEM

 

Đơn giá: Liên hệ