NJ101-9000 PLC Omron

Cổng EtherCAT, 90x90x90, 2560 points/40 Units, 5VDC

Đơn giá: Liên hệ

NJ101-1000 PLC Omron

Cổng EtherCAT, 90x90x90, 2560 points/40 Units, 5VDC

Đơn giá: Liên hệ

NJ PLC OMRON

Cổng EtherCAT, 90x90x90, 2560 points/40 Units, 5VDC

Đơn giá: Liên hệ

CP1E-N20DR-A

out 8 relay, RS-232/485 422, 90x86x85, 100-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

CP1E-E40DR-A

out 16 relay, CP1E-E40DR-A, 100-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

CP1E-E30DR-A

out 12 relay, Bộ nhớ 2Kstep, 150 I/O, 100-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

CP1E-E20DR-A

out 8 relay, RS485, RS-232C, RS-422A, 100-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

CP1L-M60DR-A

Input: 36,Output: 24- Relay, Bộ nhớ 10K steps, 32K words

Đơn giá: Liên hệ

CP1L-M40DR-A

Input: 24,Output: 16- Relay, Bộ nhớ 10K steps, 32K words

Đơn giá: Liên hệ

CP1L-M30DR-A

Input: 18, Outout: 12 relay, bộ nhớ 10K steps, 32K words

Đơn giá: Liên hệ

CP1L-L20DR-A

Input: 12, Outout: 8 relay, bộ nhớ 5K steps, 10K words

Đơn giá: Liên hệ

CP1L-L14DR-A

Input: 8, Outout: 6 relay, bộ nhớ 5K steps, 10K words

Đơn giá: Liên hệ

CP1L-L10DR-A

Input: 6, Outout: 4 relay, bộ nhớ 10K steps, 32K words

Đơn giá: Liên hệ

PLC OMRON CP1H

16 đầu ra PNP, 32 kWords, RS232C, RS422/RS485

Đơn giá: Liên hệ

PLC Omrron CP1H-Y20DT-D

8 đầu ra NPN, 20K steps, RS232C, RS422/RS485

Đơn giá: Liên hệ

PLC Omron CP1H-XA40DT-D

16 đầu ra, 20K steps, RS232C, RS422/RS485, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

PLC Omron CP1H-XA40DR-A

16 ngõ ra , 20K steps, RS232C/RS422/RS485, 100-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

PLC Omrron CP1H-X40DR-A

16 ngõ ra, 20Ksteps, RS232C/RS422/RS485, 100-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

CP1E PLC OMRON

out : Rơ le, RS485/RS-232C/RS-422A, 100-240 VAC

Đơn giá: Liên hệ

P1L PLC OMRON C

P1L PLC OMRON C

Đơn giá: Liên hệ

relay thông minh Omron ZEN

giao tiếp RS485, RS232C, 70x90, out relay, Stransistors

Đơn giá: Liên hệ

Omron CJ1W-CRM21

1.024 đầu vào và 1.024 đầu ra

Đơn giá: Liên hệ

Module ngõ vào Omron CJ1W-ID231

32 PNP/NPN 20.4-26.4 V

Đơn giá: Liên hệ

CJ1W-AD / CJ1W-DA / CJ1W-MAD

Đơn giá: Liên hệ

Omron CJ1W-SCU

Omron CJ1W-SCU

Đơn giá: Liên hệ