PLC OMRON CS1W

Input: max 24

Output: max 32

Analog input: max 12

Đơn giá: Liên hệ

relay PLC Omron G2R

Tiếp điểm: 30VDC/10A,

250VAC/10A, 100/(110)VAC

Đơn giá: Liên hệ

relay PLC Omron G2RV-SR

cấu hình mỏng với chiều rộng 6,2 mm

 

Đơn giá: Liên hệ

Terminal relay Omron G6B

4 tiếp điểm, điện áp 5VDC, 12 VDC, 24 VDC

Đơn giá: Liên hệ