relay PLC Omron G2R-1-S AC100/(110)

Tiếp điểm: 30VDC/10A, 250VAC/10A, 100/(110)VAC

Đơn giá: Liên hệ

relay PLC Omron G2RV-SR500 DC24

Rơ le siêu mỏng, cầu đấu Push in Plus, DC24 V

Đơn giá: Liên hệ