Relay OMRON MY4N-GS

Rơ le trung gian, 14 chân dẹt, có đèn chỉ thị, AC220/240 V

Đơn giá: Liên hệ

relay kiếng Omron MY4N

Relay trung gian, 14 chân, 4 cặp tiếp điểm, có đèn

Đơn giá: Liên hệ

Relay Omron MY2N

Tiếp điểm: 2C/O

Số chân: 8 chân

Hiển thị LED

Đơn giá: Liên hệ

relay Omron G2RV-ST

2 pha, Chỉ thị LED và Đi ốt, DC24V, 5A, 2NO, 2NC

Đơn giá: Liên hệ

Omron MY2N-GS-12VDC

Rơ le trung gian, 8 chân dẹt, có đèn chỉ thị, 12 VDC

Đơn giá: Liên hệ

MY4N-GS-DC24

Rơ le trung gian, 14 chân dẹt, có đèn chỉ thị, AC220/240

Đơn giá: Liên hệ

relay chốt Omron G4Q-212S

Rơ le chốt, 6.4 VA, 24 VAC/DC,220VAC

Đơn giá: 980.000 VNĐ

Relay Omron MK-S

tiếp điểm: 2C/O và 3C/O - 10 A

Điện thế: AC/DC

Hiển thị trạng thái + chốt

Đơn giá: Liên hệ

relay Omron LY series

Số cực: 1-4 cực

Điện thế: 12, 24, 100, 110, 200, 220, 240VAC

Đơn giá: Liên hệ

Đế relay 14 chân Omron PTF14A

14 chân dẹp

4 cặp tiếp điểm: 

Đơn giá: Liên hệ