Relay OMRON MY4N-GS

Rơ le trung gian, 14 chân dẹt, có đèn chỉ thị, AC220/240 V

Đơn giá: Liên hệ

relay kiếng Omron MY4N

Relay trung gian, 14 chân, 4 cặp tiếp điểm, có đèn

Đơn giá: Liên hệ

Relay Omron MY2N

2C/O

Đơn giá: Liên hệ

relay Omron G2R-2-SN DC24

2 pha, Chỉ thị LED và Đi ốt, DC24V, 5A, 2NO, 2NC

Đơn giá: Liên hệ

Omron MY2N-GS-12VDC

Rơ le trung gian, 8 chân dẹt, có đèn chỉ thị, 12 VDC

Đơn giá: Liên hệ

MY4N-GS-DC24

Rơ le trung gian, 14 chân dẹt, có đèn chỉ thị, AC220/240

Đơn giá: Liên hệ

relay chốt Omron G4Q-212S

Rơ le chốt, 6.4 VA, 24 VAC/DC,220VAC

Đơn giá: 980.000 VNĐ