Công tắc hành trình an toàn Omron D4N

có 2 hoặc 3 tiếp điểm

Đơn giá: Liên hệ

Relay an toàn Omron G9SA

Loại 3 cực, Loại 5 cực

3 cực và 2 cực OFF-delay,

Bộ điều khiển hai tay.

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn Omron F3SG-R

khoảng cách phát hiện 20m, IP67, chức năng thu và phát

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn Omron F3SG-4R

Loại bảo vệ ngón tay, cánh tay

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn Omron F3SG-4RR

Loại bảo vệ ngón tay, cánh tay

Chiều cao bảo vệ: 1920mm

Đơn giá: Liên hệ

Rèm đèn an toàn F3SG-4SR

Loại bảo vệ ngón tay, bàn tay, cánh tay, cơ thể

Chiều cao bảo vệ: 2480mm

Số tia max: 199

 

 

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn Omron F3SG-4RE

Bảo vệ cánh tay

Bảo vệ ngón tay

Out: NPN hoặc PNP

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn Omron F3SG-4RE

Cảm biến an toàn Omron F3SG-4RE

Đơn giá: Liên hệ

Rèm đèn an toàn Omron F3SG-4PG

Bảo vệ lối vào chu vi

(Khoảng cách chùm tia:

300 đến 500 mm)

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn Omron F3SG-SR

Chiều cao bảo vệ : 200-2480mm

Số tia sáng: 8-199 tia

Bảo vệ ngón tay và cánh tay, thân thể

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn Omron F3SG-4RA

Chiều cao bảo vệ : 185-1945mm

Số tia sáng: 8-96 tia

Bảo vệ ngón tay và cánh tay

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn Omron F3SG-PG

Chiều cao bảo vệ : 670-1370mm

Số tia sáng: 2 - 4 tia

chùm tia: 300 đến 500 mm

Đơn giá: Liên hệ