Cảm biến tiệm cận Autonics PFI25-8DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M25, IP67

Giá KM còn: 350.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 523.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PFI25-8DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M25, IP67

Giá KM còn: 350.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 523.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PFI25-8DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M25, IP67

Giá KM còn: 350.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 523.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PFI25-8DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M25, IP67

Giá KM còn: 350.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 523.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PFI25-8AO

DC 2 dây, NO, phát hiện 8mm, 100-240VAC, M25, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PFI25-8AC

DC 2 dây, NC, phát hiện 8mm, 100-240VAC, M25, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ