Hộp số Servo PHT DH series

Backlash 5~8 arc min

KT 42, 60, 80, 90, 120, 150

Độ ốn: 56~65 dB

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc servo PHT DL series

Vuông 42, 60, 78, 93, 115, 159, tỉ số truyền 3-100

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc servo PHT DN series

Vuông 62, 79, 98, tỉ số truyền 4-100

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc servo PHT DM series

Vuông 42, 60, 90, 120, 150, 180, 220mm, tỉ số truyền 3-100

Đơn giá: Liên hệ

Hộp số servo PHT DML series

Vuông 42, 60, 90, 120, 150, 180, 220mm, tỉ số truyền 3-100

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc servo PHT DS series

Vuông 60, 70, 90, 120, 150, 180, 220mm, tỉ số truyền 3-100

Đơn giá: Liên hệ

HỘP SỐ SERVO PHT DA series

Vuông 60, 90, 120mm, tỉ số truyền 3-100

Đơn giá: Liên hệ

HỘP SỐ SERVO VUÔNG GÓC PHT RAH-2S

Vuông 60, 90, 120, 150mm, tỉ số truyền 3-100

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc servo PHT DF series

Vuông 60, 90, 120, 150, 180, 220mm, tỉ số truyền 3-100

Đơn giá: Liên hệ

Hộp số servo vuông góc PHT RAH-H

Vuông 60, 90, 120, 150mm, tỉ số truyền 3-100

Đơn giá: Liên hệ

Hộp số servo vuông góc 1 trục PHT RAH-S

Vuông 60, 90, 120, 150mm, tỉ số truyền 3-100

Đơn giá: Liên hệ

Hộp số Servo PHT RAH-D

Vuông 60, 90, 120, 150mm, tỉ số truyền 3-100

Đơn giá: Liên hệ