Cáp Autonics CID408-5

Cáp DC 4 dây có giắc cái M8, dài 5m

Giá KM còn: 312.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.000 VNĐ

Đấu nối cáp Autonics CID408-2

Cáp DC 4 dây có giắc cái M8, dài 2m

Giá KM còn: 207.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 310.000 VNĐ

Cáp CLD408-2

Cáp loại DC 4 dây dài 2m, socket M8, đầu giắc vuông góc.

Giá KM còn: 207.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 310.000 VNĐ

Cáp vuông góc M8 Autonics CLD408-5

Cáp DC 4 dây dài 5m, socket M8, đầu giắc vuông góc.

Giá KM còn: 312.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.000 VNĐ

gương cảm biến quang Autonics MS-2

Gương phản xạ, 40.5x60.5

Giá KM còn: 67.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 100.000 VNĐ

gương phản xạ cảm biến quang Autonics MS-2A

kích thước 40.5x60.5x8.5mm

Giá KM còn: 100.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 150.000 VNĐ

gương phản xạ cảm biến quang Autonics MS-2S

kích thước 40.5x60.5x8.5mm

Giá KM còn: 80.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 120.000 VNĐ

gương phản xạ cảm biến quang Autonics MS-3

kích thước 81.5x60.5x8.5mm

Giá KM còn: 174.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 260.000 VNĐ

gương phản xạ cảm biến quang Autonics MS-3S

kích thước 81.5x60.5x8.5mm

Giá KM còn: 227.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 339.000 VNĐ

gương phản xạ Autonics MS-4

kích thước 29.3x38x7.5mm

Giá KM còn: 100.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 150.000 VNĐ

gương phản xạ Autonics MS-5

kích thước 14.5x24x7.5mm

Giá KM còn: 53.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 80.000 VNĐ

MST-200-2 tấm phản quang Autonics

Kích thước: 200x200, Polycarbonate,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

tấm phản quang Autonics MST-100-5

Kích thước: 100x100, Polycarbonate,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

MST-50-10 tấm phản quang Autonics

Kích thước: 50x50, Polycarbonate,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ