Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2110

Total harmonic distortion

Đơn giá: 5.855.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2120

15th harmonic,

Đơn giá: 7.230.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2130

Tổng hài 31st harmonic

Đơn giá: 8.310.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2210

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2210

Đơn giá: 7.330.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2230

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2230

Đơn giá: 10.420.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2220

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2220

Đơn giá: 9.060.000 VNĐ