Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRA12-2DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 406.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 606.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRA12-2DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 406.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 606.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRA12-2DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRA12-2DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRA18-5DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 442.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 661.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRA18-5DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 442.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 661.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRA18-5DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 426.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 636.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRA18-5DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 442.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 661.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRA30-10DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 525.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 784.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRA30-10DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 525.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 784.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRA30-10DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 525.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 784.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRA30-10DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 525.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 784.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRA30-10AO

AC 2 dây, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 633.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 945.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRAT12-2DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRA30-10AC

AC 2 dây, NC, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 596.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 890.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRAT12-2DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRAT18-1.5DO

AC 2 dây, NO, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRAT18-5DO

AC 2 dây, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 426.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 636.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRAT18-5DC

AC 2 dây, NC, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 426.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 636.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRAT30-10DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 546.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 815.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRAT30-10DC

DC 2 dây, NC,

phát hiện 10mm,

12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 525.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 784.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRA12-2AO

AC 2 dây, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 468.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 699.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRA12-2AC

AC 2 dây, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 468.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 699.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRA18-5AO

AC 2 dây, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 516.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 771.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRA18-5AC

AC 2 dây, NC, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 516.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 771.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRAT18-5XO

DC 2 dây, 5mm, NO, 12-24VDC, cáp 3m, IP67

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ