Cảm biến từ Autonics PRD

đường kính 08, 12, 18, 30mm

Khoảng cách phát hiện max: 25mm

Cấu trúc bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC)

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD12-4DN

DC 3 dây NPN, NO, 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD12-4DP

DC 3 dây PNP, NO, 4mm, 12-24VDC, M12, IP67, Korea

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD12-4DN2

DC 3 dây NPN, NC, 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD12-4DP2

DC 3 dây PNP, NC, 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD12-8DN

DC 3 dây NPN, NO,

8mm, M12, IP67, Korea

12-24VDC, 

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD12-8DP

DC 3 dây PNP, NO, 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD12-8DN2

DC 3 dây NPN, NC, 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD12-8DP2

DC 3 dây PNP, NC, 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD18-7DN

DC 3 dây NPN, NO,

Khoảng cách phát hiện 7mm,

12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD18-7DP

DC 3 dây PNP, NO, 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD18-7DN2

DC 3 dây NPN, NC, 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD18-7DP2

DC 3 dây PNP, NC, 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD18-14DN

DC 3 dây NPN, NO, 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD18-14DP

DC 3 dây PNP, NO, 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD18-14DN2

DC 3 dây NPN, NC, 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD18-14DP2

DC 3 dây PNP, NC, 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD30-15DN

DC 3 dây NPN, NO, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD30-15DN2

DC 3 dây NPN, NC, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD30-15DP2

DC 3 dây PNP, NC, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD30-25DN

DC 3 dây NPN, NO, 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD30-25DP

DC 3 dây PNP, NO, 25mm, 12-24VDC, M30. IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD30-25DN2

DC 3 dây NPN, NC, 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD30-25DP2

DC 3 dây PNP, NC, 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRD08-2DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRD08-2DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRD08-2DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRD08-2DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRD08-4DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRD08-4DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 509.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 760.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRD08-4DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRD08-4DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ