cảm biến từ Autonics PRDL12-4DN

DC 3 dây NPN, NO, 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 341.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 509.000 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRDL12-4DP

DC 3 dây PNP, NO, 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 341.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 509.000 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRDL12-4DP2

DC 3 dây PNP, NC, 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 355.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 530.000 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRDL12-8DN

DC 3 dây NPN, NO, 8mm, 12-24VDC, M12, IP67, Korea

Giá KM còn: 340.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 508.800 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRDL12-8DP

DC 3 dây PNP, NO, 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 341.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 509.000 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRDL12-8DN2

DC 3 dây NPN, NC, 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 355.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 530.000 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRDL12-8DP2

DC 3 dây PNP, NC, 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 355.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 530.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRDL18-7DN

DC 3 dây NPN, NO, 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 298.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 445.200 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRDL18-7DP

DC 3 dây PNP, NO, 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 310.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 463.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDL18-7DN2

DC 3 dây NPN, NC, 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 312.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.400 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRDL18-7DP2

DC 3 dây PNP, NC, 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 312.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.400 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRDL18-14DN

DC 3 dây NPN, NO, 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 310.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 463.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Auotnics PRDL18-14DP

DC 3 dây PNP, NO, 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 310.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 463.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Auotnics PRDL18-14DN2

DC 3 dây NPN, NC, 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 312.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Auotnics PRDL18-14DP2

DC 3 dây PNP, NC, 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 312.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Auotnics PRDL30-15DN

DC 3 dây NPN, NO, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDL30-15DP

DC 3 dây PNP, NO, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 391.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 584.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDL30-15DN2

DC 3 dây NPN, NC, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 406.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 606.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDL30-15DP2

DC 3 dây PNP, NC, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 406.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 606.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDL30-25DN

DC 3 dây NPN, NO, 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 391.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 584.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDL30-25DP

DC 3 dây PNP, NO, 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 391.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 584.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDL30-25DN2

DC 3 dây NPN, NC, 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 397.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 593.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDL30-25DP2

DC 3 dây PNP, NC, 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 406.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 606.000 VNĐ