Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW12-4DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 509.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 760.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW12-4DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 509.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 760.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW12-4DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 509.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 760.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW12-8DN

DC 3 dây, NPN, NO,

phát hiện 8mm,

12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 509.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 760.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW12-8DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 509.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 760.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW12-8DN2

DC 3 dây, NPN, NC,

phát hiện 8mm,

12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 509.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 760.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW12-8DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 509.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 760.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW18-7DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW18-7DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW18-7DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW18-7DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDW18-7DN-V

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 509.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 760.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW18-14DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW18-14DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW18-14DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW18-14DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDW18-14DN-V

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 509.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 760.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW30-15DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW30-15DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDW30-15DN-V

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW30-15DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW30-15DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW30-25DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW30-25DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDW30-25DN-V

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW30-25DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW30-25DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 494.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 738.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRDW08

Cảm biến từ DC 3 dây NPN/PNP,

2/4mm, 12-24VDC,

M8, IP67

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ