Series PRFAW

Series PRFAW

Đơn giá: Liên hệ

Series PRFA

Series PRFA

Đơn giá: Liên hệ

Series PRFW

Series PRFW

Đơn giá: Liên hệ

Series PRF

Series PRF

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFT12-2DO-V

DC 2 dây, NO, 12-24VDC, Phát hiện 2mm, M12, IP67,

Đơn giá: 2.280.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFT18-5DO-V

DC 2 dây, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 2.640.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFT30-10DO-V

DC 2 dây, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 2.988.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFAT12-2DO-V

DC 2 dây, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 3.400.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFAT18-5DO-V

DC 2 dây, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 3.590.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFAT30-10DO-V

DC 2 dây, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 3.810.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFWT12-2DO-IV

DC 2 dây, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 2.450.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFWT18-5DO-IV

DC 2 dây, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 2.850.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFWT30-10DO-IV

DC 2 dây, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 3.230.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFAWT12-2DO-IV

DC 2 dây, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 3.590.000 VNĐ

Cảm biến tử Autonics PRFD Series

Cảm biến tử Autonics PRFD Series

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFAWT18-5DO-IV

DC 2 dây, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 3.810.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRFDW Series

Cảm biến từ Autonics PRFDW Series

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFAWT30-10DO-IV

DC 2 dây, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 4.000.000 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRFDA Series

cảm biến từ Autonics PRFDA Series

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến từ Autonics PRFDAW Series

cảm biến từ Autonics PRFDAW Series

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Autonics PRFT08-1.5DO-V

DC 2 dây, NO, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Autonics PRFDAT30-12DO-V

DC 2 dây, NO, phát hiện 12mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 4.264.000 VNĐ