Series PRFAW

Series PRFAW

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Series PRFA

Series PRFA

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Series PRFW

Series PRFW

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Series PRF

Series PRF

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFT12-2DO-V

DC 2 dây, NO, 12-24VDC, Phát hiện 2mm, M12, IP67,

Giá KM còn: 1.527.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.280.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFT18-5DO-V

DC 2 dây, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 1.768.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.640.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFT30-10DO-V

DC 2 dây, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 2.002.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.988.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFAT12-2DO-V

DC 2 dây, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 2.278.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.400.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFAT18-5DO-V

DC 2 dây, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 2.405.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.590.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFAT30-10DO-V

DC 2 dây, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 2.552.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.810.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFWT12-2DO-IV

DC 2 dây, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 1.641.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.450.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFWT18-5DO-IV

DC 2 dây, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 1.909.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.850.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFWT30-10DO-IV

DC 2 dây, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 2.164.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.230.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFAWT12-2DO-IV

DC 2 dây, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 2.405.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.590.000 VNĐ

Cảm biến tử Autonics PRFD Series

Cảm biến tử Autonics PRFD Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFAWT18-5DO-IV

DC 2 dây, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 2.552.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.810.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRFDW Series

Cảm biến từ Autonics PRFDW Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFAWT30-10DO-IV

DC 2 dây, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 2.680.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.000.000 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRFDA Series

Bảo vệ chống sốc điện, và quá dòng.

Chống nhiễu với IC đặc biệt, Có lớp phủ PTFE

chống sai chức năng khi có tia hàn điện.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

cảm biến từ Autonics PRFDAW Series

Chống nhiễu với IC đặc biệt
chống sai chức năng khi có tia hàn điện
Bảo vệ chống sốc điện, và quá dòng.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Autonics PRFT08-1.5DO-V

DC 2 dây, NO, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Autonics PRFDAT30-12DO-V

DC 2 dây, NO, phát hiện 12mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 2.856.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.264.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRFDAWT12-3DO-IV

DC 2 dây, NC,

phát hiện 3mm,

12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Autonics PRFDAWT18-7DO-IV

DC 2 dây,

phát hiện 7mm,

12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Autonics PRFDAWT30-12DO-IV

DC 2 dây, NO,

phát hiện 12mm,

12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Autonics PRFDWT30-12DO-IV

DC 2 dây, NO,

phát hiện 12mm,

12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 1.963.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.931.000 VNĐ