Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL08-1.5DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 397.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 593.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL08-1.5DN

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL08-1.5DN

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL08-1.5DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 667.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 996.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL08-1.5DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 667.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 996.400 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRWL08-2DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 397.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 593.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL08-2DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 397.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 593.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL08-2DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 667.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 996.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL08-2DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 667.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 996.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL18-5DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 270.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 403.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL18-5DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 270.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 403.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL18-5DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL18-5DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL18-8DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL18-8DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 270.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 403.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL18-8DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL18-8DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL30-10DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 312.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL30-10DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 312.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL30-10DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 312.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL30-10DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 312.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL30-15DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 312.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL30-15DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 325.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 485.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL30-15DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 312.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL30-15DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 312.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL18-5AO

AC 2 dây, NO, phát hiện 5mm, 100-240VAC, M18, IP67

Giá KM còn: 298.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 445.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL18-5AC

AC 2 dây, NC, phát hiện 5mm, 100-240VAC, M18, IP67

Giá KM còn: 298.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 445.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL18-8AO

AC 2 dây, NO, phát hiện 8mm, 100-240VAC, M18, IP67

Giá KM còn: 298.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 445.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL18-8AC

AC 2 dây, NC, phát hiện 8mm, 100-240VAC, M18, IP67

Giá KM còn: 298.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 445.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL30-10AO

AC 2 dây, NO, phát hiện 10mm, 100-240VAC, M30, IP67

Giá KM còn: 355.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 530.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL30-10AC

AC 2 dây, NC, phát hiện 10mm, 100-240VAC, M30, IP67

Giá KM còn: 355.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 530.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL30-15AO

AC 2 dây, NO, phát hiện 15mm, 100-240VAC, M30, IP67

Giá KM còn: 355.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 530.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL30-15AC

AC 2 dây, NC, phát hiện 15mm, 100-240VAC, M30, IP67

Giá KM còn: 355.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 530.000 VNĐ