Cảm biến áp suất Autonics PSA-V01-RC1/8

đo chân không:- 100kPa ~ 0, out: 1-5V, NPN, Rc1/8.

Đơn giá: 1.956.000 VNĐ

cảm biến áp suất Autonics PSA-01-Rc1/8

0 - 100kPa (0-1bar), out: 1-5V, NPN, Rc1/8.

Đơn giá: 1.956.000 VNĐ

PSA Cảm biến áp suất số Autonics

PSA Cảm biến áp suất số Autonics

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSA-C01-RC1/8

Cảm biến áp suất Autonics PSA-C01-RC1/8

Đơn giá: 1.956.000 VNĐ

Cảm biến áp suất Autonics PSA-1P-Rc1/8

0 - 1MPa, Ngõ ra 1-5V, PNP, nguồn 12-24VDC, Rc1/8, IP40

Đơn giá: 1.956.000 VNĐ

Cảm biến áp suất Autonics PSA-1-R1/8

0 ~ 1000kPa, ngõ ra 1-5VDC, PNP, R1/8, nguồn 12-24v, IP 40

Đơn giá: 1.956.000 VNĐ

Cảm biến áp suất Autonics PSA-V01P-RC1/8

đo chân không:- 100kPa ~ 0, out: 1-5V, PNP, Rc1/8.

Đơn giá: Liên hệ