CẢM BIẾN ÁP SUẤT AUTONICS PSAN

1 bar, 10bar, 1-5VDC, 4-20mA, hold/Auto shift

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-D01CV-NPT1/8

0-1bar, out NPN, 1-5VDC, NPT1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-D01CV-Rc1/8

0-1bar, out NPN, 1-5VDC, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-DV01CPV-NPT1/8

0 ~ -1bar, out PNP, 1-5VDC, NPT1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-DV01CV-NPT1/8

0 ~ -1bar, out NPN, 1-5VDC, NPT1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-DV01CPV-Rc1/8

0 ~ -1bar, out PNP, 1-5VDC, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-DV01CV-Rc1/8

0 ~ -1bar, out NPN, 1-5VDC, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-DC01CPV-NPT1/8

-1 - 1bar, out PNP, 1-5VDC, NPT1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-DC01CV-NPT1/8

-1 - 1bar, out NPN, 1-5VDC, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-D1CPV-NPT1/8

0-10bar, out PNP, 1-5VDC, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-D1CV-NPT1/8

0-10bar, out NPN, 1-5VDC, NPT1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-D01CPV-NPT1/8

0-1bar, out PNP, 1-5VDC, NPT1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-DC01CPV-Rc1/8

-1 ~ 1bar, out PNP, 1-5VDC, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-DC01CV-Rc1/8

-1 ~ 1bar, out NPN, 1-5VDC, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-D01CPV-Rc1/8

0 đến 100.0kPa (1bar), Rc1/8, PNP , 12-24VDC, IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Áp Suất Autonics PSAN-V01CV-Rc1/8

0 đến -100kPa, out NPN, 1-5VDC, Rc1/8, 11-36VDC , IP65

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics PSAN-V01CA-Rc1/8

100 đến 0kPa, out NPN, 4-20mA, Rc1/8, IP65

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics PSAN-V01CH-Rc1/8

0.0 đến -101.3kPa, out NPN,12-24VDC, Rc1/8, IP40

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-1CPA-RC1/8

0 đến 10bar, out PNP, 4-20mA, Rc1/8, 12-24DVC , IP40

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-1CPV-RC1/8

0 đến 1,000kPa, out PNP, 1-5VDC, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-1CH-RC1/8

0 đến 1,000kPa, out NPN,NO, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-1CA-RC1/8

0 đến 1,000kPa, out NPN, 4-20mA, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-1CV-RC1/8

0 đến 1,000kPa, out NPN, 1-5VDC, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-01CPH-RC1/8

0.0 đến 100.0kPa, out NPN, NO, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics PSAN-C01CV-Rc1/8

-101,3 đến 100,0kPa, out NPN, 1-5VDC, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-C01CA-RC1/8

-101,3 đến 100,0kPa, out NPN, 4-20mA, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics PSAN-C01CH-Rc1/8

-101,3 đến 100,0kPa, out NPN, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics PSAN-V01CPV-Rc1/8

0.0 đến -101.3kPa, out PNP, 1-5VDC, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics PSAN-V01CPA-Rc1/8

0 đến -100kPa, out PNP, 4-20mA, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics PSAN-V01CPH-Rc1/8

0.0 đến -101.3kPa, out PNP, 4-20mA, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics PSAN-01CPV-Rc1/8

0 đến 100.0kPa, out PNP, 1-5VDC, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics PSAN-01CPA-Rc1/8

0.0 đến 100kPa, out PNP, 4-20mA, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics PSAN-01CPH-Rc1/8

0.0 đến 100.0kPa, out PNP, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-01CPA-RC1/8

0 đến 100kPa, out PNP, 4-20mA, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-01CH-RC1/8

0 đến 100kPa, out NPN, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics PSAN-1CPH-Rc1/8

0 đến 1,000kPa, out PNP, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics PSAN-C01CPV-Rc1/8

-100 đến 100kPa, out PNP, 1-5VDC, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics PSAN-C01CPA-Rc1/8

-101,3 đến 100kPa, out PNP, 4-20mA, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics PSAN-C01CPH-Rc1/8

-101,3 đến 100kPa, out NPN, NO, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-01CA-RC1/8

0 đến 100kPa, out NPN, 4-20mA, Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ