CẢM BIẾN ÁP SUẤT AUTONICS PSAN

1 bar, 10bar,

out: 1-5VDC, 4-20mA,

hold / Auto shift

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 1bar Autonics PSAN-D01CV-NPT1/8

Phạm vi đo 0-1bar,

out NPN, 1-5VDC,

NPT1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 1bar Autonics PSAN-D01CV-Rc1/8

Phạm vi đo 0-1bar,

out NPN, 1-5VDC,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chân không -1bar Autonics PSAN-DV01CV-NPT1/8

0 ~ -1bar,

out NPN, 1-5VDC,

NPT1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chân không -1bar Autonics PSAN-DV01CPV-Rc1/8

0 ~ -1bar,

out PNP, 1-5VDC, Rc1/8,

12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chân không -1bar Autonics PSAN-DV01CV-Rc1/8

0 ~ -1bar,

out NPN, 1-5VDC,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất -1~1bar Autonics PSAN-DC01CPV-NPT1/8

-1 - 1bar,

out PNP, 1-5VDC,

NPT1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất -1~1bar Autonics PSAN-DC01CV-NPT1/8

-1 - 1bar,

out NPN, 1-5VDC,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 10bar Autonics PSAN-D1CPV-NPT1/8

0-10bar,

out PNP, 1-5VDC,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 1bar Autonics PSAN-D01CPV-NPT1/8

0-1bar,

out PNP, 1-5VDC,

NPT1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất -1~1bar Autonics PSAN-DC01CPV-Rc1/8

-1 ~ 1bar,

out PNP, 1-5VDC,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất -1~1bar Autonics PSAN-DC01CV-Rc1/8

-1 ~ 1bar,

out NPN, 1-5VDC,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 1bar Autonics PSAN-D01CPV-Rc1/8

0 đến 100.0kPa (1bar),

Rc1/8, PNP , 12-24VDC,

IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chân không -1bar Autonics PSAN-V01CV-Rc1/8

0 đến -100kPa,

out NPN, 1-5VDC,

Rc1/8, 11-36VDC , IP65

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm biến áp suất chân không -1bar Autonics PSAN-V01CA-Rc1/8

-100 đến 0kPa,

out NPN, 4-20mA,

Rc1/8, IP65

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm biến áp suất chân không -1bar Autonics PSAN-V01CH-Rc1/8

0 đến -101.3kPa,

out NPN,12-24VDC,

Rc1/8, IP40

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm biến áp suất 10bar Autonics PSAN-1CPA-RC1/8

0 đến 10bar,

out PNP, 4-20mA, Rc1/8,

12-24DVC , IP40

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 10bar Autonics PSAN-1CPV-RC1/8

0 đến 1,000kPa,

out PNP, 1-5VDC, Rc1/8,

12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 10bar Autonics PSAN-1CH-RC1/8

0 đến 1,000kPa,

out NPN,NO, Rc1/8,

12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm biến áp suất 10bar Autonics PSAN-1CA-RC1/8

0 đến 1,000kPa,

out NPN, 4-20mA,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm biến áp suất 10bar Autonics PSAN-1CV-RC1/8

0 đến 1,000kPa,

out NPN, 1-5VDC,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 1bar Autonics PSAN-01CPH-RC1/8

0.0 đến 100.0kPa,

out NPN, NO,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất -1~1bar Autonics PSAN-C01CV-Rc1/8

-101,3 đến 100,0kPa,

out NPN, 1-5VDC,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ

Cảm biến áp suất -1~1bar Autonics PSAN-C01CA-RC1/8

-101,3 đến 100,0kPa,

out NPN, 4-20mA,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ

Cảm biến áp suất -1~1bar Autonics PSAN-C01CH-Rc1/8

-101,3 đến 100,0kPa,

out NPN,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ

Cảm biến áp suất chân không -1bar Autonics PSAN-V01CPV-Rc1/8

0.0 đến -101.3kPa,

out PNP, 1-5VDC,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ

Cảm biến áp suất chân không -1bar Autonics PSAN-V01CPA-Rc1/8

0 đến -100kPa,

out PNP, 4-20mA, Rc1/8,

12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ

Cảm biến áp suất chân không -1bar Autonics PSAN-V01CPH-Rc1/8

0.0 đến -101.3kPa,

out PNP, 4-20mA,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 1bar Autonics PSAN-01CPV-Rc1/8

0 đến 100.0kPa,

out PNP, 1-5VDC,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 1bar Autonics PSAN-01CPA-Rc1/8

0.0 đến 100kPa,

out PNP, 4-20mA,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 1bar Autonics PSAN-01CPH-Rc1/8

0.0 đến 100.0kPa,

out PNP,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm biến áp suất 1bar Autonics PSAN-01CPA-RC1/8

0 đến 100kPa,

out PNP, 4-20mA,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm biến áp suất 1bar Autonics PSAN-01CH-RC1/8

0 đến 100kPa,

out NPN,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 10bar Autonics PSAN-1CPH-Rc1/8

0 đến 1,000kPa,

out PNP,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất -1~1bar Autonics PSAN-C01CPV-Rc1/8

-100 đến 100kPa,

out PNP, 1-5VDC,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất -1~1bar Autonics PSAN-C01CPA-Rc1/8

-101,3 đến 100kPa,

out PNP, 4-20mA,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất -1~1bar Autonics PSAN-C01CPH-Rc1/8

-101,3 đến 100kPa,

out NPN, NO,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Cảm biến áp suất 1bar Autonics PSAN-01CA-RC1/8

0 đến 100kPa,

out NPN, 4-20mA,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 1bar Autonics PSAN-01CV-RC1/8

0 đến 100kPa,

out NPN, 1-5VDC,

Rc1/8, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 10bar PSAN-1CPA-R1/8

0 đến 1,000kPa,

out PNP, 4-20mA, Rc1/8,

12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.217.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.817.000 VNĐ