Cảm Biến Áp Suất Autonics PSB-C01-M5

-100.0 đến 100.0kPa, NPN, out 1-5VDC, IP40

Giá KM còn: 1.264.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.886.800 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics PSB-C01P-M5

-100.0 đến 100.0kPa, PNP, out 1-5VDC, IP40

Giá KM còn: 1.264.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.886.800 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất -1~1bar Autonics PSB-C01C-M5

-100.0 đến 100.0kPa ,

NPN, out 1-5VDC,

12-24VDC, IP40

Giá KM còn: 1.264.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.886.800 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất -1~1bar Autonics PSB-C01CP-M5

-100.0 đến 100.0kPa ,

PNP, out 1-5VDC,

12-24VDC, IP40

Giá KM còn: 1.264.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.886.800 VNĐ

PSB Cảm biến áp suất số Autonics

PSB Cảm biến áp suất số Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

PSB-01C-M5 Autonics Pressure

0 đến 100kPa, NPN, out 1-5VDC, 12-24VDC, IP40

Giá KM còn: 1.264.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.886.800 VNĐ

PSB-1C-M5 Autonics Pressure

0 đến 1,000kPa , NPN, out 1-5VDC, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: 1.264.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.886.800 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất -1~1bar Autonics PSB-C01C

-100.0 đến 100.0kPa ,

NPN, out 1-5VDC,

12-24VDC, IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

PSB-C01 Cảm biến áp suất số Autonics

-100.0~-100kpa , out 1-5VDC, 12-24VDC, IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

PSB-1CP Cảm biến áp suất số Autonics

0.0~-101.3kpa , PNP, out 1-5VDC, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

PSB-1P Cảm biến áp suất số Autonics

0.0~-101.3kpa , NPN, out 1-5VDC, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

PSB-1C Cảm biến áp suất số Autonics

0.0~-101.3kpa , NPN, out 1-5VDC, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

PSB-1 Cảm biến áp suất số Autonics

0 đến 1,000kPa , NPN, out 1-5VDC, 12-24VDC , IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

PSB-01CP Cảm biến áp suất số Autonics

0 đến 100kPa, 2 PNP, out 1-5VDC, 12-24VDC, IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

PSB-01P Cảm biến áp suất số Autonics

0.0~-101.3kpa, PNP, out 1-5VDC, 12-24VDC, IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

PSB-01P Cảm biến áp suất số Autonics

0.0~-101.3kpa, PNP, out 1-5VDC, 12-24VDC, IP40

Giá KM còn: 1.310.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.956.000 VNĐ

PSB-01 Cảm biến áp suất số Autonics

0 đến 100.0kPa, NPN, out 1-5VDC, 12-24VDC, IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chân không -1bar Autonics số PSB-V01CP

0.0~-101.3kpa,

2 ngõ PNP, out 1~5VDC,

12~24VDC, IP 40

Giá KM còn: 1.340.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.000.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất chân không -1bar Autonics PSB-V01P-M5

0.0~-101.3kPa,

ngõ PNP, out 1~5VDC,

12~24VDC, IP 40

Giá KM còn: 1.310.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.956.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất chân không -1bar Autonics PSB-V01-M5

0 đến -100kPa,

out NPN, 1-5VDC,

M5, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.310.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.956.000 VNĐ

Cảm biến áp suất chân không -1bar Autonics PSB-V01C-M5

0.0~-1C01C.3kPa, ngõ NPN,

out 1~5VDC,

12~24VDC, IP 40

Giá KM còn: 1.264.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.886.800 VNĐ

PSB-C01P Cảm biến áp suất số Autonics

0 ~ -101.3 kPa , PNP, out 1-5VDC, 12-24VDC, IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Áp Suất -1~1bar Autonics PSB-C01CP

-100kPa ~ 100kPa. ,

NPN, out 1-5VDC,

12-24VDC, IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ