cảm biến áp suất Autonics PSQ

-100~100kPa/-100~1000kPa,

NPN/PNP, 1-5VDC/4-20mA

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Áp Suất -1~1bar Autonics PSQ-C01CU-RC1/8

-100.0 đến 100.0kPa,

out: NPN/PNP,

1-5VDC/4-20mA

Giá KM còn: 2.010.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.000.000 VNĐ

Cảm biến áp suất -1~10bar Autonics PSQ-C1CU-RC1/8

-1 đến 10bar,

out: NPN/PNP,

1-5VDC/4-20mA

Giá KM còn: 1.976.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.950.000 VNĐ

Cảm biến áp suất -1~10bar Autonics PSQ-C1C-RC1/8

-1 đến 10bar,

out: NPN/PNP,

RC1/8, môi chất khí

Giá KM còn: 1.474.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.200.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất -1~1bar Autonics PSQ-C01C-RC1/8

-100.0 đến 100.0kPa,

out: NPN/PNP, RC1/8,

môi chất khí

Giá KM còn: 1.474.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.200.000 VNĐ

Cảm biến áp suất -1~10bar Autonics PSQ-BC1-R1/8

-1 đến 10bar,

out: NPN/PNP,

gas, lỏng, dầu

Giá KM còn: 4.065.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.068.000 VNĐ

Cảm biến áp suất -1~1bar Autonics PSQ-BC01U-R1/8

-100.0 đến 100.0kPa,

out: NPN/PNP, 1-5VDC/4-20mA

Giá KM còn: 4.937.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.369.000 VNĐ

Cảm biến áp suất -1~1bar Autonics PSQ-BC01-R1/8

-1 đến 1bar,

out: NPN/PNP,

môi chất: gas, lỏng, dầu

Giá KM còn: 4.065.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.068.000 VNĐ

Cảm biến áp suất -1~10bar Autonics PSQ-BC1U-R1/8

-1 đến 10bar,

out: NPN/PNP, 1-5VDC/4-20mA,

gas, lỏng, dầu

Giá KM còn: 4.937.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.369.000 VNĐ

Cảm biến áp suất -1~1bar Autonics PSQ-BC01-9/16-18UNF

-1~1bar 

out: NPN/PNP, 1-5VDC/4-20mA,

Loại chất lỏng : 9/16-18UNF, 

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất -1~1bar Autonics PSQ-BC01-Rc1/8

-1~1bar 

out: NPN/PNP, 1-5VDC/4-20mA,

Loại chất khí : Rc1/8

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất -1~1bar Autonics PSQ-BC01U-Rc1/8

-1~1bar 

out: NPN/PNP, 1-5VDC/4-20mA,

Loại chất lỏng: Rc1/8

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất -1~10bar Autonics PSQ-BC1-Rc1/8

-1~10bar 

out: NPN/PNP, 1-5VDC/4-20mA,

Loại chất lỏng: Rc1/8

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ