Cảm biến áp suất Autonics series PSS

- 0 đến -1bar
- 0-10bar
- -1 đến 10bar

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Áp Suất Autonics PSS-C01A-R1/8

- 1 ~ 1bar, Ngõ ra: 4-20mA,nguồn 12-24VDC, PT1/8, IP40

Giá KM còn: 934.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.395.000 VNĐ

cảm biến áp suất Autonics PSS-C01V-R1/8

-1~1bar, Ngõ ra: 1-5VDC, nguồn 12-24VDC, PT1/8, IP40

Giá KM còn: 934.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.395.000 VNĐ

cảm biến áp suất Autonics PSS-V01A-R1/8

0 ~ 1bar, Ngõ ra: 4-20mA,

nguồn 12-24VDC,

Ren: PT1/8, IP40

Giá KM còn: 934.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.395.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics PSS-V01V-R1/8

0 ~ 1bar, Ngõ ra: 1-5VDC, nguồn 12-24VDC, PT1/8, IP40

Giá KM còn: 934.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.395.000 VNĐ

cảm biến áp suất Autonics PSS-1V-R1/8

0~10bar, Ngõ ra: 1-5VDC, nguồn 12-24VDC, PT1/8, IP40

Giá KM còn: 934.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.395.000 VNĐ

cảm biến áp suất Autonics PSS-1A-R1/8

0 ~ 10bar, Ngõ ra: 4-20mA, nguồn 12-24VDC, PT1/8, IP40

Giá KM còn: 934.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.395.000 VNĐ

PSS-01A-R1/8 cảm biến áp suất Autonics

0~1bar, Ngõ ra: 4-20mA, 12-24VDC, PT1/8, IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

PSS-01V-R1/8 cảm biến áp suất Autonics

0~1bar, Ngõ ra: 1-5VDC, nguồn 12-24VDC, PT1/8, IP40

Giá KM còn: 934.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.395.000 VNĐ

Cảm biến áp suất Autonics PSS-01V-R04

0 ~ 1bar, Ngõ ra: 1-5VDC, nguồn 12-24VDC, PT1/8, IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chân không Autonics PSS-V01V-R04

- 1 ~ 0bar, Ngõ ra: 1-5VDC,nguồn 12-24VDC, IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSS-C01V-R04

- 1 ~ 1bar, Ngõ ra: 1-5VDC, nguồn 12-24VDC, IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSS-1V-R04

0 ~ 10bar, Ngõ ra: 1-5VDC, nguồn 12-24VDC, IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSS-01A-R04

0 ~ 1bar, Ngõ ra: 4-20mA, nguồn 12-24VDC, IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSS-V01A-R04

0 ~ 1bar, Ngõ ra: 4-20mA, nguồn 12-24VDC, IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSS-C01A-R04

-1 ~ 1bar, Ngõ ra: 4-20mA, nguồn 12-24VDC, IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSS-1A-R04

0 ~ 10bar, Ngõ ra: 4-20mA, nguồn 12-24VDC, IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSS-01V-R06

0 ~ 1bar, Ngõ ra: 1-5VDC, nguồn 12-24VDC, IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chân không Autonics PSS-V01V-R06

-1 ~ 0bar, Ngõ ra: 1-5VDC, nguồn 12-24VDC, IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

CẢM BIẾN ÁP SUẤT AUTONICS PSS-1A-R06

0 ~ 10bar, Ngõ ra: 4-20mA, nguồn 12-24VDC, IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSS-C01A-R06

-1 ~ 1bar, Ngõ ra: 4-20mA, nguồn 12-24VDC, IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSS-V01A-R06

0.0 đến -100kPa, ngõ ra 4-20mA, nguồn 12-24VDC, IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSS-01A-R06

0 đến 100.0kPa, ngõ ra 4-20mA, nguồn 12-24VDC, IP40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSS-1V-R06

0 đến 1,000kPa, ngõ ra 1-5VDC, nguồn 12-24VDC, IP 40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Autonics PSS-C01V-R06

-101,3 đến 100,0kPa, ngõ ra 1-5VDC, nguồn ra 12-24VDC, Ip 40

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ