Đèn tháp Qlight QAT80L

3 tháp LED sáng tĩnh/nhấp nháy, đường kính 80mm Max.95dB

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp Qlight QAT80ML

LED sáng tĩnh/nhấp nháy, đk 80mm, 2 âm Max.95dB

Đơn giá: Liên hệ