còi báo động Q-light S60ADH

Âm thanh Max 100dB/m, Ø75mm, IP54

Đơn giá: 538.000 VNĐ

Còi báo Qlight SEN15

15 loại âm Max. 108dB, 5 loại âm tự tạo Max. 98dB

Đơn giá: 2.529.000 VNĐ

còi báo động Qlight SN15

15 loại âm

Còi Max. 105dB,

5 loại âm tự tạo Max. 95dB

Đơn giá: 2.690.000 VNĐ

còi báo Qlight SEN25

15 loại âm

Max. 115dB,

5 loại âm tự tạo Max. 108dB

Đơn giá: 2.744.000 VNĐ

còi báo Qlight SRN

15 loại âm

Max. 108dB,

5 loại âm tự tạo Max. 98dB

Đơn giá: 2.690.000 VNĐ

Còi báo động Qlight SN

15 loại âm

Max. 105dB,

5 loại âm tự tạo Max. 95dB, IP55

Đơn giá: 2.744.000 VNĐ

Còi báo động Qlight CPK-IO

Tệp file MP3 với 255 âm

(Max 85dB at 1m)

Điện áp: DC:12V~24V

Đơn giá: Liên hệ

còi báo động gắn tủ Qlight SPK

15 loại âm Max. 85dB, Ø80×80, 12V/24V/110/220V

Đơn giá: 1.291.000 VNĐ

Còi gắn tủ điện Qlight SPK-IO

MP3 File 255 âm, Max. 85dB, Ø62×62, 12V/24V, IP23

Đơn giá: Liên hệ

còi báo tủ điện Qlight QMPS

30 loại âm Max. 98dB,

Ø120×120,

12V/24V/110V/240V, IP54

Đơn giá: 4.552.000 VNĐ

Còi hơi Q-light SANA700

Còi hơi, Ø101, 103db, 800Hz, 7bar, 24V,110V,240V, IP56

Đơn giá: 5.710.000 VNĐ

Còi báo tủ điện Qlight QMPS-N

30 loại âm Max. 98dB,

Ø120×120,

12V~24V, 110V~220V, IP54

Đơn giá: Liên hệ

còi báo động gắn tủ Qlight SPK-CAN

Tệp MP3 255 âm, mạng CAN ,85dB, Ø62×62 12V/24V, IP23

Đơn giá: Liên hệ

Còi Báo Động Qlight QAD80BZC

Ø80, còi 105db, 12/24V, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Còi giao tiếp RS485 Qlight SPK-RS485

255 kiểu âm thanh, kết nối bằng RS485

Đơn giá: Liên hệ

Còi Báo Động Qlight 100dB QAD80HC

Ø80, còi 100db, 30 âm, 12/24V, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Còi Báo Động Qlight QAD125HC

Ø125mm, 30 âm thanh, 115dB, 12/24/110/240V, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Còi hơi chống nổ Q-light SANA400

Còi hơi, Ø110, 130db, 600Hz, 7bar, 24V,110V,240V, IP56

Đơn giá: 5.980.000 VNĐ

Còi hơi chống nổ Q-light SANA200

Còi hơi, Ø146, 130db, 300Hz, 7bar, 24V,110V,240V, IP56

Đơn giá: 6.370.000 VNĐ

Còi Báo Động Qlight QAD100BZC

Âm lượng 105dB, 12, 24VDC, 110/220VAC

Đơn giá: Liên hệ

Còi Báo Động Qlight QAD125BZC

Âm lượng 105dB, 12, 24VDC, 110/220VAC

Đơn giá: Liên hệ

Còi báo MP3 Qlight SMP35

30 loại âm Max. 108dB, 30 loại âm tự tạo Max. 113dB

Đơn giá: 4.650.000 VNĐ

Còi báo động Qlight QWH50T

còi gắn tường 123dB, sử dụng SD card, IP66,

Đơn giá: Liên hệ

Còi báo động Qlight QEB

Còi báo động Qlight QEB

Đơn giá: 16.196.000 VNĐ

Còi báo động Qlight QWH35T

còi gắn tường 115dB, sử dụng SD card, IP66,

Đơn giá: Liên hệ

còi báo động Qlight SM30

Còi báo quay, 110dB, Ø80mm, 220V, IP44

Đơn giá: 310.000 VNĐ

Còi Cảnh Báo Quay Qlight SM40

Còi báo quay, 116dB, Tốc độ quay: 7000 vòng/phút, IP44

Đơn giá: 1.200.000 VNĐ

Còi báo quay Q-light SM200

7200V/Phút.,500VAC, 120dB, 24, 110,220V, IP44

Đơn giá: 3.620.000 VNĐ

Còi cảnh báo quay Q-light SM400

7600V/Phút.,500VAC,

Âm lượng: 123dB,

24, 110,220V, IP44

Đơn giá: 9.710.000 VNĐ

Còi báo động Qlight QAP80H

105db, Ø80 30 âm +SD, 0.45A, 12V,24V, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Còi báo động Qlight QAP80BZ

105db, Ø80 30 âm +SD, 0.45A, 12V,24V, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Còi Báo Động 100dB Qlight QAP100H

100db, Ø100 30 âm +SD, 0.290A, 12V,24V,110v,220v, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Còi báo động Qlight QAP100BZ

105db, Ø100 30 âm

Tuân theo chỉ tiêu RoHS.

12V,24V,110v,220v, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Còi Báo Động 115dB Qlight QAP125H

115db, 30 âm +SD,

Ø125,

12V, 24V, 110v, 220v, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Còi báo động Qlight QAP125BZ

Còi 105db, 30 âm + thẻ nhớ SD, 

Ø125

2/24V, 110v, 220v, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Còi báo MP3 Qlight SMP50

30 loại âm Max. 123dB,

30 loại âm tự tạo Max. 118dB

Đơn giá: Liên hệ

Còi cảnh báo kết nối RS485 Qlight CPK-RS485

- 255 âm thanh

- âm thanh MP3

- Âm lượng: Max. 85dB

Đơn giá: Liên hệ

Còi cảnh báo kết nối CAN Qlight CPK-CAN

- 255 âm thanh

- âm thanh MP3

- Âm lượng: Max. 85dB

Đơn giá: Liên hệ

Còi báo Palite EHS

âm lượng tối đa 110dB (ở 1m).

đầu vào  PNP và NPN.

Xếp hạng bảo vệ IP65.

Đơn giá: Liên hệ

Còi báo Palite BD series

tối đa 90dB ở 1m

32 âm thanh

Vuông : 80x80

Đơn giá: Liên hệ