công tắc hành trình chống nổ Qlight SLP5130-AL

bánh xe thước đo,

Tuổi thọ 500.000 lần,

Exd II CT6, IP67

Đơn giá: 3.226.000 VNĐ

Công tắc hành trình chống nổ Qlight SLP5130S-AL

bánh xe + thước đo, 1C/O,

Exd II CT6, IP67

Tuổi thọ: 500.000 lần.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình chống nổ Qlight SLP5130-RL

Exd II CT6, IP67,

thân nhôm đúc,

Tuổi thọ 500.000 lần.

Đơn giá: 3.249.000 VNĐ

Công tắc hành trình chống nổ Qlight SLP5130-RP

bánh xe thước đo,

Tuổi thọ 500.000 lần,

Exd II CT6, IP67

Đơn giá: 2.907.000 VNĐ

Công tắc hành trình chống nổ Qlight SLP5130-R

- bánh xe thước đo,

- Tuổi thọ 500.000 lần,

- Exd II CT6, IP67

Đơn giá: 3.249.000 VNĐ

Công tắc hành trình chống nổ Qlight SLP5130-SW

bánh xe thước đo,

Tuổi thọ 500.000 lần,

Exd II CT6, IP67

Đơn giá: 2.622.000 VNĐ

Công tắc hành trình chống nổ Qlight SLP5130-P

bánh xe thước đo,

Tuổi thọ 500.000 lần,

Exd II CT6, IP67

Đơn giá: 2.867.000 VNĐ

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH CHỐNG NƯỚC SLP2130-AL

10A / 250VAC, Tuổi thọ 500.000 lần, IP67

Đơn giá: 2.679.000 VNĐ

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH CHỐNG NƯỚC SLP2130-RL

10A / 250VAC, Tuổi thọ 500.000 lần, IP67

Đơn giá: 2.565.000 VNĐ

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH CHỐNG NƯỚC SLP2130-SW

10A / 250VAC, Tuổi thọ 500.000 lần, IP67

Đơn giá: 2.109.000 VNĐ

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH CHỐNG NƯỚC Qlight SLP2130-P

10A / 250VAC, Tuổi thọ 500.000 lần, IP67

Đơn giá: 2.166.000 VNĐ

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH CHỐNG NƯỚC SLP2130-RP

10A / 250VAC, Tuổi thọ 500.000 lần, IP67

Đơn giá: 2.373.000 VNĐ

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH CHỐNG NƯỚC SLP2130-R

10A / 250VAC, Tuổi thọ 500.000 lần, IP67

Đơn giá: 2.679.000 VNĐ

Công tắc hành trình chống thấm nước Qlight SLP2130S-AL

10A / 250VAC, Tuổi thọ 500.000 lần, IP67

Đơn giá: Liên hệ

công tắc hành trình heavy duty QLIGHT SH6560S-FL

Tiếp điểm 10A/250VAC. Tuổi thọ 500.000 lần: IP56. .

Đơn giá: 11.742.000 VNĐ

Công tắc hành trình chống nước Qlight SLP2130S-RL

10A / 250VAC, Tuổi thọ 500.000 lần, IP67

Đơn giá: Liên hệ

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH HEAVY DUTY QLIGHT SH6560S-AL

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH HEAVY DUTY QLIGHT SH6560S-AL

Đơn giá: 11.000.000 VNĐ

công tắc hành trình heavy duty Qlight SH6560S-RL

công tắc hành trình heavy duty Qlight SH6560S-RL

Đơn giá: 11.343.000 VNĐ

Công tắc hành trình Qlight SH8560-W

Cấp bảo vệ: IP56,

Đơn giá: 17.100.000 VNĐ

Công tắc hành trình Qlight SH8560S-RL

Công tắc hành trình Qlight SH8560S-RL

Đơn giá: 16.530.000 VNĐ

Công tắc hành trình Qlight SH8560S-FL

Công tắc hành trình Qlight SH8560S-FL

Đơn giá: 18.810.000 VNĐ

Công tắc hành trình Qlight SH8560S-AL

Công tắc hành trình Qlight SH8560S-AL

Đơn giá: 17.043.000 VNĐ

Công tắc hành trình Qlight SH8560-RL

Công tắc hành trình Qlight SH8560-RL

Đơn giá: 13.395.000 VNĐ

Công tắc hành trình Qlight SH8560-R

Công tắc hành trình Qlight SH8560-R

Đơn giá: 14.364.000 VNĐ

Công tắc hành trình Qlight SH8560-FL

Công tắc hành trình Qlight SH8560-FL

Đơn giá: 13.452.000 VNĐ

Công tắc hành trình Qlight SH8560-AL

Công tắc hành trình Qlight SH8560-AL

Đơn giá: 13.395.000 VNĐ

Công tắc hành trình Qlight SH6560S-W

Cấp bảo vệ: IP56,

Đơn giá: 12.483.000 VNĐ

Công tắc hành trình Qlight SH6560S-NW

Công tắc hành trình Qlight SH6560S-NW

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình Qlight SH6560S-LRL

Công tắc hành trình Qlight SH6560S-LRL

Đơn giá: 11.400.000 VNĐ