đèn báo không Qlight SAOL2-220-R

- Low intensity A type, ICAO

- Độ sáng: 19cd, 20W,

- Điện thế: 220VAC

Đơn giá: 2.460.000 VNĐ

Đèn báo năng lượng mặt trời Qlight S125SOL

pin dự trữ 50h, D125,Ts nháy 60-80 lần/phút, IP54.

Đơn giá: 1.960.000 VNĐ

Đèn báo không Q-light SAOL1-24-R

Low intensity A type, ICAO, 17cd, 20W, 24VDC, IP56

Đơn giá: 3.280.000 VNĐ

đèn báo không Qlight SAOL1-220-R

Ø125mm, ICAO kiểu A Low intensity, 17cd, IP56

Đơn giá: 5.780.000 VNĐ

đèn báo không Qlight SAOL2-24-R

Low intensity A type, 19cd, 20W, 24VDC, IP66

Đơn giá: 2.110.000 VNĐ

ĐÈN BÁO KHÔNG Q-LIGHT SAOLF2-24

nháy 17-20lần/phút, ICAO, kiểu B, Low intensity, 150m, 24VDC

Đơn giá: 6.358.000 VNĐ

đèn báo không Qlight SAOLF2-220

- nháy 17-20lần/phút,

- ICAO, kiểu B Low intensity,

- max 150m, 220VAC

Đơn giá: 6.050.000 VNĐ

đèn báo không chống nổ Q-LIGHT QEAL1-220

ICAO với B low intensity, Ex dⅡC T4, IP66

Đơn giá: 9.680.000 VNĐ

đèn báo không Qlight SAOL3P-24-R

Đèn báo không, LED, Low intensity B type, 48cd, 30w, 24V, IP66

Đơn giá: 3.660.000 VNĐ

đèn báo không chống nổ Q-LIGHT QEAL1-24

ICAO với kiểu B low intensity, Ex dⅡC T4, IP66

Đơn giá: 9.680.000 VNĐ

đèn báo không Qlight SAOL3-220

Đèn báo không, LED, Low intensity B type, 48cd, 30w, 220V, IP66

Đơn giá: 3.410.000 VNĐ

đèn báo không Qlight SAOL2P-24

Low intensity A type, 19cd, 20W, 24VDC, IP66

Đơn giá: 2.910.000 VNĐ

đèn báo không Qlight SAOL2P-220

Low intensity A type, 19cd, 20W, 24VDC, IP66

Đơn giá: 3.310.000 VNĐ

Đèn báo không Qlight SAOL3-24

Đèn báo không, LED, Low intensity B type, 48cd, 30w, 24V, IP66

Đơn giá: 2.960.000 VNĐ

Đèn báo không Qlight SAOLF3-24

nháy 17-20lần/phút, 48cd/m, Low intensity, 150m, 24VDC

Đơn giá: 3.210.000 VNĐ

Đèn báo không Qlight SAOLF3-220

nháy 17-20lần/phút, 48cd/m, kiểu B Low intensity, 150m, 220VAC

Đơn giá: 3.660.000 VNĐ

Đèn báo không Qlight SAOL3P-220

Đèn báo không, LED, Low intensity B type, 48cd, 30w, 220V, IP66

Đơn giá: 4.060.000 VNĐ

Đèn báo không Qlight QAOL1

đèn led, nháy, low intensive type C, 200cd, 7w, ICAO, IP66

Đơn giá: 1.810.000 VNĐ

Đèn báo không Qlight SAOLF3P-24

nháy 17-20lần/phút, ICAO, kiểu B, Low intensity, 150m, 24VDC

Đơn giá: 3.910.000 VNĐ

đèn báo không Qlight SAOLF3P-220

nháy 17-20lần/phút, ICAO, kiểu B, Low intensity, 150m, 220VAC

Đơn giá: 4.310.000 VNĐ

Đèn báo năng lượng mặt trời Qlight S80SOL

Màu đỏ,30h, D80, Tần số nháy: 60-80 lần/phút. IP54.

Đơn giá: 1.656.000 VNĐ

Đèn cảnh báo năng lượng mặt trời Qlight S100SOL

Màu đỏ, 40h, D100mm,Ts nháy 60-80 lần/phút.IP54.

Đơn giá: 1.765.000 VNĐ

Công tắc cảm biến ánh sáng Hanlux HX1F17

Công tắc cảm biến ánh sáng Hanlux HX1F17

Đơn giá: 100.000 VNĐ