Đèn chiếu sáng tủ điện Q-light QEL

đèn dài: 200/300/400/500mm,

chóa trong mờ, 6,000-7,000K

24VDC/220VAC,

Đơn giá: 554.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng tủ điện Q-light QELS

đèn dài: 200/300/400/500mm,

chóa trong mờ, 24VDC/220VAC,

Chứng nhận: CE, KC

 

Đơn giá: 300.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng chống cháy nổ Qlight QMFL300-Ex-24

Cấp bảo vệ: Ex nR II T6,

7,000K, 510lm, 260Lux,

24VDC

Đơn giá: Liên hệ

đèn chiếu sáng LED Qlight QFL

Cooldaylight, 6.000~7.000K,

120Lux~1.200Lux,

Công suất 4.5-53w, IP67

Đơn giá: 1.220.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Qlight QFL-400

Cooldaylight, 6,000~7,000K, 375Lux~400Lux, IP67,

Đơn giá: 2.310.000 VNĐ

đèn chiếu sáng LED Qlight QFLC

Cooldaylight, 6,000~7,000K, 150Lux~1,470Lux, IP67,

Đơn giá: 2.375.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng chống rung Qlight QFL-200-24

Cooldaylight, 6,000~7,000K

120Lux,

Công suất 4,5W, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng chống rung Qlight QFL-300-24

Cooldaylight, 6,000~7,000K, 250Lux~828Lux, IP67,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng cho máy Qlight QFL-400

Cooldaylight, dài 400mm, 400Lux, IP67, 220VAC, 19W

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng chống ẩm Qlight QL-PL

Dài 0.6 và 1.2m, IP65, AC220V

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng chống rung Qlight QFL-500

Cooldaylight, 6,000~7,000K, 500Lux~545Lux, IP67,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng chống rung Qlight QFL-600

Cooldaylight, 6,000~7,000K, 625Lux~640Lux, IP67,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng chống thấm Qlight QFLC-600

Cooldaylight, 6,000~7,000K, 775Lux~815Lux, IP67,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng chống rung Qlight QFL-1200

Cooldaylight, 6,000~7,000K, 1150Lux~1,200Lux, IP67,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng chống thấm Qlight QFLC-1200-220

Cooldaylight, 6,000~7,000K, 1,470Lux~1,500Lux, IP67,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng chống thấm Q-light QPHL

Cool White, 6,000~7,000K,

80LUX-290LUX,

10w, IP65

Đơn giá: 630.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng chống thấm Qlight QPHLC

Cool White, 6,000~7,000K ,

100LUX-375LUX,

10w, IP65

Đơn giá: 1.138.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng tủ điện Q-light QELS-200

Cooldaylight,6,000-7,000K,80Lux-85Lux, 24/110/220V

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng tủ điện Q-light QELT

đèn dài: 200/300/400/500mm,

Cooldaylight, 6.000-7.000 K

Có hộp nối dây,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng tủ điện Q-light QELS-300

Cooldaylight,6,000-7,000K,120Lux-120Lux, 24/110/220V

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng Qlight QGL

Cooldaylight,6,000-7,000K,70Lux-310Lux, 24/110/220V

Đơn giá: 450.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng tủ điện Q-light QELTS

Cooldaylight, 6,000-7,000K,

80Lux-190Lux,

24/110/220V

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng tủ điện Q-light QELS-400

CooldaCooldaylight,6,000-7,000K,150Lux-160Lux, 24/110/220V

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng Qlight QGLC

Cooldaylight, 6000-7000K,85Lux-370Lux, 24/110/220V

Đơn giá: 1.385.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng chống thấm Q-light QPL

Cooldaylight,6,000-7,000K,300Lux-500Lux

24/110/220V

Kích thước: 40×25×200~500(L)

Đơn giá: 490.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng tủ điện Q-light QELS-500

Cooldaylight,6,000-7,000K,190Lux-200Lux, 24/110/220V

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng tủ điện Q-light QEL-200

LED, 200mm, 268lm, Cooldaylight, trong mờ, 7000K, chuẩn CE

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng chống thấm Qlight QPLC

Cooldaylight, 6,000-7,000K, 65Lux-256Lux, 24/110/220V

Đơn giá: 792.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng tủ điện Q-light QEL-300

LED, 300mm, 384lm, Cooldaylight, trong mờ, 7000K, chuẩn CE

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng tủ điện Q-light QEL-400

Cooldaylight, trong mờ, 7000K,160lux-150lux,24/110/220V,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng tủ điện Q-light QEL-500

LED, 500mm, 606lm, Cooldaylight, trong mờ, 7000K, chuẩn CE,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiêu sáng chông thấm chống sốc Qlight QCML

Cooldaylight, 6000-7000K,

85Lux-550Lux,

24VDC

Đơn giá: 600.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng chống thấm chống sốc QCMLC

Cooldaylight,6,000-7,000K,100Lux-600Lux, 24/110/220V

Đơn giá: 600.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng kháng dầu Qlight QMFLN

- 200/300/400/500/600mm

- Bảo vệ khỏi phôi cắt từ máy công cụ.

- Chóa đèn chống chói

Đơn giá: Liên hệ

Đèn LED chiếu sáng kháng dầu Qlight QML-150-D

Bóng LED, 7,000K,

875lm, 620Lux,

IP67, IP69K, 24VDC

Đơn giá: 2.870.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng kháng dầu Qlight QML-150-K

Bóng LED, 7,000K,

875lm, 620Lux,

IP67, IP69K, 24VDC

Đơn giá: 2.969.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng kháng dầu Qlight QML-150-MF

Bóng LED, 7,000K,

875lm, 620Lux,

IP67, IP69K, 24VDC

Đơn giá: 3.315.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng kháng dầu Qlight QML-250-D

Bóng LED, 7,000K,

2,014lm, 890Lux,

IP67, IP69K, 24VDC

Đơn giá: 4.552.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng kháng dầu Qlight QML-250-K

LED, 890Lux, 7.000K,

2.014lm, 890Lux,

IP67, IP69K, 24VDC

Đơn giá: 4.849.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng chống thấm Qlight QPHL500

Cool White, 6,000~7,000K,

250LUX-290LUX,

10w, IP65

Đơn giá: 960.000 VNĐ