ĐÈN CẢNH BÁO CHỐNG NỔ Qlight SEAS-TI

BÓNG XENON NHẤP NHÁY,

Đơn giá: Liên hệ

ĐÈN CẢNH BÁO CHỐNG NỔ Qlight SEAL-TI

LED SÁNG TĨNH/ sáng nháy, ATEX-II2G Ex db IIC T6 Gb, IP66

Đơn giá: Liên hệ

ĐÈN CẢNH BÁO CHỐNG NỔ Qlight SEALR-TI

GƯƠNG XOAY BÓNG LED, II2G Ex db IIC T6 Gb, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo chông nổ Qlight SEA-TI

Gương quay, ATEX - II2G Ex db IIC T6 Gb, IP66

Đơn giá: Liên hệ

còi cảm ứng tín hiệu điện thoại Qlight QWH35T-TI

Max.115dB, 31 âm có sẵn

Đơn giá: Liên hệ

còi cảm ứng tín hiệu điện thoại Qlight QWH50T-TI

Max.115dB, 31 âm có sẵn

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi cảm ứng tín hiệu điện thoại Qlight QWCD35T-TI

115dB, LED nhấp nháy

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi cảm ứng tín hiệu điện thoại Qlight QWCD50T-TI

31 âm có sẵn, LED tín hiệu nhấp nháy

Đơn giá: Liên hệ