Đèn còi chống nổ Qlight SNES-S-TI

Cảm ứng điện thoại

âm lượng Max.105dB

BÓNG XENON NHẤP NHÁY Ø152mm

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi báo động chống nổ Q-light SESA

- Loại: gương quay, Ø158mm,

- còi 118dB,

- Ex Ⅱ2G Ex d ⅡC T6 Gb, IP66

Đơn giá: Liên hệ

ĐÈN CÒI BÁO ĐỘNG CHỐNG NỔ Q-LIGHT SESA-WS

bóng tim, 120-140RPM, Ø158, còi 118dB,Ex d ⅡC T6 Gb, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi báo động chống nổ SESALR

gương quay, LED, Ø167, còi 118dB, Ex Ⅱ2G Ex d ⅡC T6 Gb, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi báo động LED chống nổ Q-light SESAL

LED, nháy, Ø158, còi 118dB, d ⅡC T6 Gb, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi báo động chống nổ Qlight SESALR-TI

LED gương xoay, cảm ứng điện thoại, Max.118dB.

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi báo động chống nổ Q-light SNES

gương quay,bóng tim, Ø152,

còi 105dB,

Ex Ⅱ2G Ex d ⅡC T6 Gb, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động chống nổ có còi Q-light SNES-S

bóng xenon, Ø152,

còi 105dB,

Ex d ⅡC T6 IP66

Đơn giá: 17.700.000 VNĐ

Đèn còi chống nổ Q-light SNESL

bóng led, Ø152, còi 110dB,

Ex d ⅡC T6 Gb, IP66

Vật liệu: nhôm cho độ bền cao. 

Đơn giá: 13.940.000 VNĐ

đèn còi chống nổ Qlight SNESLR

bóng led, 120-140RPM, Ø152, còi 105dB,Ex d ⅡC T6 Gb, IP66

Đơn giá: 6.720.000 VNĐ

Chuông đèn chống nổ QLIGHT SEBA

bóng tim, 120-140RPM, Ø158, còi 85dB,Ex d ⅡC T6 Gb, IP66

Đơn giá: 12.540.000 VNĐ

Đèn chuông chống nổ Qlight SEBAL

bóng led, 120-140RPM, Ø158, còi 85dB,Ex d ⅡC T6 Gb, IP66

Đơn giá: 15.450.000 VNĐ

Chuông có đèn chống nổ Qlight SEBALR

bóng led, 120-140RPM, Ø167, còi 95dB,Ex d ⅡC T6 Gb, IP66

Đơn giá: 15.050.000 VNĐ

Chuông có đèn chống nổ Qlight SEBAS

bóng tim, nháy, Ø167, còi 95dB,Ex d ⅡC T6 Gb, IP55

Đơn giá: 15.450.000 VNĐ

Đèn còi chống nổ Q-LIGHT SESAS

bóng xenon, 120-140RPM, Ø158, còi 120dB,Ex d ⅡC T6 Gb, IP66

Đơn giá: 19.320.000 VNĐ

Đèn còi báo động chống nổ Qlight QNES

bóng led, nháy/tĩnh/chớp xoay, Ø130, còi 110dB, IP66

Đơn giá: 14.470.000 VNĐ

Đèn còi báo động chống nổ Qlight QNES-SUS

bóng led, nháy/tĩnh/chớp xoay, Ø130, còi 110dB, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi báo động chống nổ Qlight QNES-BS

bóng led, sáng nháy, Ø130, còi 110dB, 12/24/110/220v IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi báo động chống nổ Qlight QNES-CR

sáng tĩnh, nhấp nháy, chớp nháy,

Max. 110dB,

cực lạnh -52℃

Đơn giá: Liên hệ