Đèn còi tín hiệu LED Qlight ETA50MCL

sáng liên tục hoặc nhấp nháy

Còi Max. 85dB at 1m

Kích thước: Ø50x342mm

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi cảnh báo Qlight EQ100-BZ

- Tốc độ nháy: 70-80/min

- D100, bóng LED. Còi: 90dB

- Bảo vệ chống thấm: IP44

Đơn giá: Liên hệ

đèn báo động có còi Q-LIGHT S60ADB

âm thanh: Max 100dB/m,

sáng tĩnh/chớp nháy,

Ø70mm, IP54

Đơn giá: 950.000 VNĐ

đèn còi báo động QLIGHT S60ADL

Đèn LED, Ø70mm, 100dB, 12/24VDC, 110/220VAC, IP54

Đơn giá: 1.180.000 VNĐ

đèn còi báo động Q-LIGHT S60ADS

bóng xenon, Max 100dB/m, sáng chớp nháy, Ø70mm, IP54

Đơn giá: 620.000 VNĐ

đèn còi báo động Q-LIGHT S100D

gương quay, bóng tim,

còi 105dB,

Ø100, IP54

Đơn giá: 3.280.000 VNĐ

đèn báo có còi QLIGHT S100D-WS-220-R

gương quay, bóng tim, còi 105dB, Ø100, IP54

Đơn giá: 2.850.000 VNĐ

đèn báo có còi QLIGHT S100D-WS-24-R

gương quay, bóng tim, còi 105dB, Ø100, IP54

Đơn giá: 2.850.000 VNĐ

đèn báo có còi Q-LIGHT S100DL

gương quay, bóng led, nháy,

còi 105dB,

Ø100, IP54

Đơn giá: 3.610.000 VNĐ

đèn báo có còi Q-LIGHT S100DLR

gương quay, bóng led, còi 105dB, Ø100, IP54

Đơn giá: 3.610.000 VNĐ

đèn báo có còi Q-LIGHT S125D

gương quay, bóng tim,

còi 105dB,

Ø125,  IP54

Đơn giá: 3.100.000 VNĐ

đèn báo động có còi Q-LIGHT S125DL

gương quay, bóng led,

còi 105dB,

Ø125, 12/24/110/220V, IP54

Đơn giá: 3.660.000 VNĐ

đèn báo có còi Q-LIGHT S125DLR

đèn bóng led, gương xoay, 120RPM,

còi 105dB, Ø125,

IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi báo động Qlight S125DML

LED sáng tĩnh/chớp nháy,

còi 105dB, Ø125,

12-24/110-220V, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi Qlight S125DS

gương quay, bóng xenon,

còi 105dB,

Ø125, IP54

Đơn giá: 2.230.000 VNĐ

đèn còi báo động Qlight STND100R

Gương quay, bóng tim, Ø100,

còi 105dB, 120RPM,

IP54

Đơn giá: 3.890.000 VNĐ

đèn còi báo động Qlight STND100L

bóng led, nháy/tĩnh, Ø100, còi 105dB, IP54

Đơn giá: 3.990.000 VNĐ

Đèn còi Qlight STND100LR

Gương quay, bóng led , Ø100, còi 105dB, 120RPM, IP54

Đơn giá: 4.430.000 VNĐ

Đèn Còi Báo Động Qlight STND125R

gương quay, bóng tim, còi 105dB, Ø125, 120RPM, IP54

Đơn giá: 3.890.000 VNĐ

Đèn Còi Báo Động Qlight STND125L

bóng led, nháy/tĩnh, còi 105dB, Ø125, IP54

Đơn giá: 3.890.000 VNĐ

Đèn Còi Báo Động Qlight STND125LR

gương quay, bóng led, còi 105dB, Ø125, 120RPM, IP54

Đơn giá: 4.490.000 VNĐ

đèn tháp có còi Qlight STD56B

bóng led, tĩnh/nháy,

Còi: 105db,

Ø56, 12/24/110/220V, IP54

Đơn giá: 1.840.000 VNĐ

Đèn Còi Báo Động Qlight STD56BF

bóng tim, tĩnh/nháy, 105db, Ø56, 12/24/110/220V, IP54

Đơn giá: 2.040.000 VNĐ

Đèn tháp báo động có còi Qlight STD56ELF

bóng led, tĩnh/nháy, 105db, Ø56, 12/24/110/220V, IP54

Đơn giá: 1.814.000 VNĐ

Đèn tháp có còi Qlight STD56L

bóng led,sáng tĩnh, 105db, Ø56, 12/24/110/220V, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp có còi Qlight STD56LF

bóng led, sáng nháy, 105db, Ø56, 12/24/110/220V, IP54

Đơn giá: 5.430.000 VNĐ

Đèn tháp báo động có còi Qlight STD80BF

bóng tim, tĩnh/nháy, 105db, Ø80, 12/24/110/220V, IP54

Đơn giá: 2.970.000 VNĐ

đèn báo động có còi Q-light STD80B

bóng tim, sáng tĩnh, 105db, Ø80, 12/24/110/220V, IP54

Đơn giá: 2.870.000 VNĐ

Đèn tháp có còi Qlight STD80EL

bóng led, sáng tĩnh, 105db, Ø80, 12/24/110/220V, IP54

Đơn giá: 5.500.000 VNĐ

Đèn tháp có còi Qlight STD80ELF

bóng led, tĩnh/nháy, 105db, Ø80, 12/24/110/220V, IP54

Đơn giá: 5.500.000 VNĐ

đèn báo động có còi Q-light STD80L

bóng led, sáng tĩnh, 105db, Ø80, 12/24/110/220V, IP54

Đơn giá: 6.380.000 VNĐ

Đèn tháp có còi Qlight STD80LF

bóng led, tĩnh/nháy, 105db, Ø80, 12/24/110/220V, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi báo động Qlight QWCD50

đèn led, sáng nhấp nháy, 123db, Ø50, 12/24/110/220V, IP66

Đơn giá: 4.920.000 VNĐ

Đèn còi báo động MP3 Qlight QWCD50SD

31 âm 123dB,

LED nháy,

sử dụng SD card, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi Qlight QWCD50T

đèn led, sáng nhấp nháy,

còi 123db,

Ø50, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi báo động Qlight QWCD35

Đèn còi gắn tường 115dB,

LED nháy,

sử dụng SD card, IP66

Đơn giá: 3.390.000 VNĐ

Đèn còi cảnh báo MP3 Qlight QWCD50TSD

Còi 31 âm 123dB,

chớp nháy: 60-80 lần/phút.

Cấp bảo vệ: IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi Qlight Q100L-BZ

bóng led, còi 90db, 

sáng tĩnh/chớp nháy

Ø100, Chiều cao: 150mm

Đơn giá: 1.765.000 VNĐ

Đèn còi Qlight Q100LP-BZ

đèn báo động ,bóng led,

còi 90db, Ø100,

12/24/110/220VAC, IP65

Đơn giá: 2.206.000 VNĐ

Đèn còi Qlight Q125L-BZ

Đèn LED, Ø125mm,

còi 80db, dạng dome,

12/24/110/220V, IP65

Đơn giá: 1.863.000 VNĐ