đèn tháp đổi màu Qlight SWTCELF

đèn led, sáng tĩnh/nháy,

 R - Đỏ,  A - Vàng,  G - Xanh

12/24/110/220V, IP55

Đơn giá: 2.059.000 VNĐ

đèn tháp đổi màu Qlight SWTCEL

đèn led, sáng tĩnh,

 R - Đỏ,  A - Vàng,  G - Xanh

12/24/110/220V, IP55

Đơn giá: 2.304.000 VNĐ

đèn tháp đổi màu có còi Qlight SWTCELF-BZ

đèn led, sáng tĩnh/nháy, 90db,

 R - Đỏ,  A - Vàng,  G - Xanh

12/24/110/220V, IP55

Đơn giá: 3.072.000 VNĐ

đèn tháp đổi màu có còi Qlight SWTCEL-BZ

đèn led, sáng tĩnh/nháy,

 R - Đỏ,  A - Vàng,  G - Xanh

90db,12/24/110/220V, IP55

Đơn giá: 3.023.000 VNĐ

đèn tháp gắn tường Qlight SWTL

đèn led, sáng nháy,

 R - Đỏ,  A - Vàng,  G - Xanh

12/24/110/220V, IP55

Đơn giá: 1.980.000 VNĐ

đèn tháp gắn tường Qlight SWTL-BZ

đèn led, sáng nháy,

 R - Đỏ,  A - Vàng,  G - Xanh

90db, 12/24/110/220V, IP55

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp gắn tường Qlight SWTEL

đèn led, sáng tĩnh, 

 R - Đỏ,  A - Vàng,  G - Xanh

12/24/110/220V, IP55

Đơn giá: 1.324.000 VNĐ

đèn tháp gắn tường QLIGHT SWTLF

đèn led, sáng nháy,

 R - Đỏ,  A - Vàng,  G - Xanh

12/24/110/220V, IP55

Đơn giá: 1.569.000 VNĐ

đèn tháp gắn tường Qlight SWTELF

đèn led, sáng nháy,

 R - Đỏ,  A - Vàng,  G - Xanh

12/24/110/220V, IP55

Đơn giá: 1.403.000 VNĐ

đèn tháp gắn tường Qlight SWTLF-BZ

đèn led, sáng nháy, 2-3 tầng,

 R - Đỏ,  A - Vàng,  G - Xanh

Tỷ lệ chớp nháy: 60-80 lần/phút, IP55

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp gắn tường Qlight SWTELF-BZ

đèn led, sáng nháy,

 R - Đỏ,  A - Vàng,  G - Xanh

90db, 12/24/110/220V, IP55

Đơn giá: 1.750.000 VNĐ

đèn tháp gắn tường Qlight SWTEL-BZ

đèn led, sáng tĩnh,

 R - Đỏ,  A - Vàng,  G - Xanh

90db, 12/24/110/220V, IP55

Đơn giá: 1.750.000 VNĐ

đèn báo ốp tường QLIGHT SWTCL

đèn led, sáng tĩnh,

 R - Đỏ,  A - Vàng,  G - Xanh

12/24/110/220V, IP55

Đơn giá: 2.500.000 VNĐ

Đèn tháp LED bán nguyệt Qlight SWTCL-BZ

đèn led, sáng tĩnh,

 R - Đỏ,  A - Vàng,  G - Xanh,

90db, 12/24/110/220V, IP55

Đơn giá: 2.647.000 VNĐ

đèn đổi màu ốp tường Qlight SWTCLF

đèn led, sáng nháy,

 R - Đỏ,  A - Vàng,  G - Xanh

, 90db, 12/24/110/220V, IP55

Đơn giá: 2.500.000 VNĐ

đèn còi báo động Qlight SWTCLF-BZ

đèn led, sáng nháy,

 R - Đỏ,  A - Vàng,  G - Xanh,

90db, 12/24/110/220V, IP55

Đơn giá: 2.500.000 VNĐ

Đèn LED gắn tường Qlight MWTL

đèn led, sáng tĩnh, 4 tầng, 24VDC, IP55

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp gắn tường Qlight MWTLF

đèn led, sáng nháy, 4 tầng, 24VDC, IP55

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp gắn tường Qlight MWTL-BZ

đèn led, sáng tĩnh, còi 90db, 4 tầng, 24VDC, IP55

Đơn giá: Liên hệ

Đèn LED gắn tường Qlight MWTLF-BZ

đèn led, sáng nháy, còi 90db, 4 tầng, 24VDC, IP55

Đơn giá: Liên hệ

Đèn Tháp Gắn Tường Qlight QWTL

led, sáng tĩnh, từ 1-5 tầng ,12/24/110/220V, IP54

Đơn giá: 2.770.000 VNĐ

Đèn Tháp Gắn Tường Có Còi Qlight QWTL-BZ

led, sáng tĩnh, từ 1-5 tầng , 85db, 12/24/110/220V, IP54

Đơn giá: 3.120.000 VNĐ

Đèn Tháp Gắn Tường LED Nhấp Nháy Qlight QWTLF

led, sáng nháy, từ 1-5 tầng , 80 lần/phút, IP54

Đơn giá: 2.820.000 VNĐ

Đèn Tháp Gắn Tường LED Nhấp Nháy Có Còi Qlight QWTLF-BZ

led, sáng nháy, từ 1-5 tầng , 85db, 80 lần/phút, IP54

Đơn giá: 2.870.000 VNĐ

Đèn Tháp Gắn Tường Qlight QWTDL

led, sáng tĩnh,

từ 1-5 tầng ,

12/24/110/220V, IP54

Đơn giá: 1.400.000 VNĐ

Đèn Tháp Gắn Tường LED Qlight QWTDLF

led, sáng nhấp nháy, từ 1-5 tầng, 12/24/110/220V, IP54

Đơn giá: Liên hệ